Volledig scherm
© Nieuwe Nobelaer

Bouwbedrijf dreigt Etten-Leur met dwangsom van één miljoen euro vanwege bouw Nieuwe Nobelaer

ETTEN-LEUR/BREDA - Bouwbedrijf Van Wijnen Groep eist van de gemeente Etten-Leur de bouwopdracht voor het nieuwe cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer à 13,5 miljoen. Als de gemeente blijft weigeren de Baarnse aannemer deze grote klus te gunnen, dan dreigt een dwangsom van één miljoen euro. De partijen kruisten maandag (weer) de degens voor de rechter in Breda.

Van Wijnen maakt aanspraak op de order omdat hij als ‘winnaar’ bij de inschrijving uit de bus is gekomen. De gemeente vond en vindt zijn offerte echter te hoog. Van Wijnen heeft de rechter in kort geding opnieuw om een uitspraak gevraagd.

De gemeente opende in 2017 de aanbesteding voor het cultuurcentrum. Zeven aannemers toonden belangstelling. Het gemeentebudget bleef bewust in dichte mist gehuld. Maar het kwam de gegadigden ter ore; maximaal 10,5 miljoen. Ze haakten af.

Alleen Van Wijnen bleef over. Maar ook hij liet de gemeente in de eerste fase van de gunning al weten hoger uit te komen. Dat was voor de gemeente echter geen reden om de Baarnse bouwer te adviseren zich terug te trekken. Hij kreeg de indruk dat er wellicht nog extra budget te vinden zou zijn.

Uit interne stukken blijkt hoe de gemeente zou handelen: ‘Indien er geldige inschrijvingen worden ontvangen, lager of gelijk aan de geraamde waarde, is het college van B. en W. voornemens om de inschrijfsom van de winnende inschrijver met een positief advies voor te leggen aan de raad (..). Maar ook: ‘Wanneer slechts inschrijvingen binnenkomen boven de geraamde waarde, kán dat tot intrekking van de procedure leiden’.

Staatssteun

Er was echter maar één serieuze inschrijver: de Van Wijnen Groep. Die kwam medio 2018 met het bod: 13,5 miljoen. De gemeente wees dat af. Redenen: bedrag te hoog, niet marktconform en daarmee het risico van verkapte staatssteun aan een bedrijf.

Quote

Mijn cliënt wordt bedankt voor het aangenaam verpozen en krijgt de rekening

advocaat van Van Wijnen

B. en W. stellen de raad voor de procedure in te trekken en een nieuwe aanbesteding te starten, mét extra budget.

Van Wijnen spant een kort geding aan. Vonnis, vrij vertaald: Het is onbillijk en onredelijk dat B. en W. het bod van Van Wijnen niet hebben voorgelegd aan de raad, die meer geld had kunnen fourneren.

Op 30 oktober stelt de raad extra budget beschikbaar voor de nieuwbouw. Een extern bureau - IGG - concludeert dat de offerte van Van Wijnen marktconform is. De raadsvrouw van Van Wijnen stelde maandag dat nooit sprake kan zijn van staatssteun als een opdracht marktconform is. Volgens de advocaat van de gemeente zijn ‘delen van de inschrijving echter in het geheel niet marktconform’.

De raadsvrouw van Van Wijnen: ,,Mijn cliënt wordt bedankt voor het aangenaam verpozen en krijgt de rekening.” Ze heeft de indruk dat de gemeente ‘coute que coute’ geen zaken meer met het bedrijf wil doen en ‘plotseling een gewijzigde inkoopbehoefte heeft’. De schade voor de aannemer zou nu inclusief juridische kosten 180 mille zijn, los van de gederfde winst.

Groot probleem

De gemeente houdt het been stijf. Als de opdracht aan Van Wijnen wordt gegund - voor een aanzienlijk hoger bedrag dan de begroting - levert dat een reëel risico op van staatssteun. Bovendien wees de verdediging er op dat de gemeente inmiddels wijzigingen wil aanbrengen in de bouwopdracht op ‘basis van voortschrijdend inzicht’.

Er komt een nieuwe aanbesteding, als het aan de gemeente ligt. Voor welk bedrag? Strikt geheim! Nieuwe inschrijvers mogen natuurlijk niet weten wat nu het streefbedrag zal zijn. Maar uit indringende vragen van de rechter blijkt dat dat minimaal twintig procent meer zal zijn dan het oorspronkelijke bedrag. De zakjapanner laat dus 12,6 miljoen zien, ,,Als dat naar buiten komt”, vermaant de advocaat terwijl zij zich omdraait naar de verslaggever, ,,dan hebben wij een groot probleem.”

De partijen gaan alsnog met elkaar in gesprek en laten de rechter voor volgende week dinsdag weten of er vonnis moet worden gewezen.

Quote

Nieuw bouwbudget nog strikt geheim: Het is 12,6 miljoen