Volledig scherm
© De Bunte Vastgoed Zuid BV

Al veel belangstelling voor nog te bouwen woningen project Hof van Hoop

ETTEN-LEUR - Ruim voordat de nog te bouwen woningen officieel in de verkoop gaan, is er al behoorlijk wat belangstelling voor het project Hof van Hoop aan de rand van het Etten-Leurse centrum. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Brabantlaan waar in een lang verleden de melkfabriek van Campina heeft gestaan, komen 35 nieuwe woningen.

De gemeenteraad moet volgende week eerst nog instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan die de uitvoering van het project mogelijk maakt. Op het terrein staan ook nog twee lege bedrijfspanden die moeten worden gesloopt.

De Bunte Vastgoed Zuid BV verwacht in het derde of vierde kwartaal van dit jaar met de verkoop te beginnen en niet lang daarna met de bouw. ,,De belangstelling is nu al dermate groot dat we in de eerste maanden van 2019 denken te kunnen beginnen'', zegt directeur Ruud in 't Groen van de Bredase vestiging van de vastgoedonderneming.

Verhuren

Het bouwplan bestaat uit 16 appartementen en 19 grondgebonden woningen. Dat worden vier twee-onder-eenkap woningen, vier hoekpanden en elf rijtjeswoningen. ,,Mogelijk gaan we een aantal van die woningen verhuren. Dat zijn we nog aan het bekijken'', zegt de directeur.

Normen

Het bedrijf onderzoekt ook nog hoe er bij het tegen de spoorlijn aan grenzende project invulling kan worden gegeven aan de geluidnormen. Eerder al heeft de gemeente Etten-Leur de grenswaarde voor geluidhinder op de bouwplek verhoogd van 55 naar 68 decibel. ,,Dat zou met extra beglazing kunnen, maar mogelijk vinden we nog een andere oplossing'', zegt In 't Groen.

Vleermuizen

Aan het bouwplan is op verzoek van IVN al een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen vooraf gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat deze vogelsoort zich ophoudt in een van de leegstaande panden of elders in het gebied. De ontwikkelaar heeft toegezegd voor alle zekerheid nog voor de sloop en het bouwrijp maken van de locatie in de bomen aan de westkant van het bouwterrein vier vleermuiskasten te hangen.

Ook een gedeelte van het terrein waar nog sprake is van grondwaterverontreiniging, levert geen stagnatie op voor het project. Volgens de gemeente Etten-Leur zijn die problemen aan de oostzijde van het terrein op die ene plek na grotendeels al opgelost. Het nog overgebleven verontreinigde stukje grond ligt buiten de nieuwbouw op een perceel dat eigendom is van de gemeente zelf.

Saneren

De gemeente wil op een later tijdstip die grond nog wel saneren omdat er op die plek plannen zijn voor een hondenuitlaatterrein. De Bunte Vastgoed heeft de verantwoording voor andere noodzakelijke voorzieningen zoals de aanleg van wegen, parkeerplaatsen en openbaar groen. 

  1. Stijgende bouwkosten in West-Brabant: ineens moest er één miljoen bij...
    PREMIUM

    Stijgende bouwkosten in West-Bra­bant: ineens moest er één miljoen bij...

    BERGEN OP ZOOM - Het is niet een beetje geld. In plaats van drie miljoen is de belastingbetaler in Bergen op Zoom ruim vier miljoen euro kwijt aan gebouw Eventum, het nieuwe gezamenlijke onderdak van streekomroep ZuidWest TV, Facilitair Bedrijf en Zoomvliet Studio. Oorzaak: ellende met de aannemer waardoor de bouw vorig jaar maanden stil kwam te liggen. Ondertussen gingen de bouwkosten verder de lucht in.