Het 78e jaarboek van De Ghulden Roos gaat over Beelden van Roosendaal

ROOSENDAAL - In het Tongerlohuys aan de Kerkstraat in Roosendaal wordt zondag 16 december het 78e jaarboek van De Ghulden Roos gepresenteerd. Het boek staat vanwege de viering van Roosendaal 750 Jaar in het teken van Beelden van Roosendaal.

Het oudheidkundig jaarboek is de oudste geschiedkundige periodiek in Noord-Brabant. Het wordt sinds 1941 onafgebroken uitgegeven door De Ghulden Roos. 

Het thema Beelden van Roosendaal moet volgens de uitgever zowel letterlijk als overdrachtelijk worden bekeken. De historisch geograaf dr. Karel Leenders, de deskundige op het gebied van de turfontginning in West-Brabant, geeft in zijn bijdrage Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300 een beeld van het gebied in de tijd dat Roosendaal voor het eerst vermeld werd. Dus rond 1268. Nieuwe gegevens en benaderingen zorgen voor een andere kijk op dit verre verleden, zegt de schrijver.

Volledig scherm
De akte uit 1268 waarin de naam Rosendale voor het eerst wordt genoemd. © Foto Tongerlohuys

Oorkonde

Over de oorkonde uit 1268, waarin de naam Rosendale voor het eerst wordt genoemd, is al veel geschreven dit jubileumjaar. Zo ook in het jaarboek. Dr. Geertrui Van Synghel van het Oorkondenboek Noord-Brabant schetst de context van het uitvaardigen van dit document en levert een vertaling van de tekst. René Kools geeft in het omvangrijkste artikel van het jaarboek zijn visie op het huidige, modern gebouwde Roosendaal is ontstaan. 

Vervoersdeskundige Marius Broos uit Roosendaal brengt de haven in de negentiende en twintigste eeuw in beeld. Daarbij geeft hij vooral aandacht aan het werk op de wal van de sjouwers, transporteurs en de gebruikte apparatuur. Bijgevoegde foto is van rond 1930 tijdens de campagne van de suikerfabriek. Langs de kade liggen twee schepen, waarvan de rechtse nog is uitgerust met zeiltuigage. In het midden is één van de hijskranen bezig om een schip te lossen. 

Tongerlohuys

Wethouder Toine Theuns krijgt zondag het eerste exemplaar van jaarboek 78 aangeboden in het Tongerlohuys. Aanvang 15.30 uur. De Roosendaalse journalist Willem-Jan Joachems zal daar spreken over zij herinneringen aan de stad. Wie er bij wil zijn moet zich even aanmelden via info@tongerlohuys.nl. 

Volledig scherm
Het is rond 1930 in de haven een drukte van belang tijdens de campagne bij de suikerfabriek in Roosendaal. © Foto collectie Marius Broos