Brand bij Tuf Recycling Dongen
Volledig scherm
Brand bij Tuf Recycling Dongen © Arjen van der Perk

Tuf Recycling al langer discutabel, gemeenteraad zou bedrijf op avond dat brand uitbrak bespreken

DONGEN - De brand die donderdagavond woedde bij Tuf Recycling kwam op een opvallend moment. De gemeente kondigde immers onlangs aanhet bedrijf te gaan sluiten als het blijft weigeren om orde op zaken te stellen. 

Saillant detail: op de avond dat de brand uitbrak, was Tuf Recycling een van de agendapunten op de gemeenteraadsvergadering die deze avond plaatsvond.

Dwangsommen

Tuf Recycling, een van de grootste kunstgrasverwerkers in Nederland, ligt al een paar jaar onder vuur. Het bedrijf voldoet sinds het op het bedrijventerrein in Dongen is gevestigd, niet aan de vergunningseisen van de gemeente, ondanks het feit dat het meermalen door de gemeente gesommeerd is de bedrijfsvoering aan te passen. 

Inmiddels staat er al een ton euro aan opgelegde dwangsommen open, waarvan Tuf Recycling nog maar een schamele 2.000 euro heeft betaald.

Rubberkorrels

Tuf Recycling verwerkt kunstgrasmatten van sportvelden. Het bedrijf verwijdert zand en rubberkorrels uit de matten. De kunstgrasmatten zelf worden vervolgens gerecycled. Tuf Recycling voldoet niet aan de vergunningseisen. Zo ligt het bedrijfsterrein boordevol deels onafgedekte, te hoge stapels kunstgrasmatten. Ook ligt het rubbergranulaat zowel op het bedrijfsterrein als op de openbare weg daaromheen, en spoelt het bij regen het riool in.

Bodemonderzoek

De gemeente wil dat de kunstgrasverwerker de matten van het terrein verwijdert. Doet Tuf Recycling dat niet, dan grijpt de gemeente zelf in. In dat geval sluit het college niet uit dat de kosten die de gemeente moet maken om de matten te ruimen niet volledig op Tuf verhaald kunnen worden. Hoe hoog die kosten precies zijn, is vooralsnog niet bekend, maar vrijwel zeker gaat het om tonnen, en deskundigen sluiten niet uit dat het in de miljoenen loopt.

Ook wil de gemeente Dongen dat Tuf Recycling extra bodemonderzoek doet. De resultaten daarvan worden vergeleken met de nulmeting van juli 2017. Zo moet duidelijk worden of en in welke mate er sprake is van bodemverontreiniging door de illegale opslag.

Discutabel

Het journalistiek onderzoeksprogramma Zembla besteedde medio september nog uitgebreid aandacht aan de discutabele praktijken van de Dongense kunstgrasverwerker.

  1. Aanbesteding valt duurder uit, verbouwing cultureel centrum De Boodschap in Rijen vertraagd
    PREMIUM

    Aanbeste­ding valt duurder uit, verbouwing cultureel centrum De Boodschap in Rijen ver­traagd

    RIJEN - De verbouwing van Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen loopt vertraging op. De aanbesteding van de plannen is fors duurder uitgevallen dan eerder ingeschat. Reden dat betrokken partijen (gebouwbeheerder CCGR, gemeente en Theek 5) opnieuw om de tafel gaan om een alternatief te ontwikkelen. Dat blijkt uit een memo dat het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.