Volledig scherm
De 380 kV-hoogspanningsleiding Doetinchem-Wesel op het punt waar deze de grens met Duitsland passeert. De nieuwe hoogspanningsmasten zien er heel anders uit dan de oude. © TenneT/Chris Pennarts

Bewonersgroep 380 kV vreest ‘lint van landschappelijke schande’

's GRAVENMOER - Het ministerie van Economische Zaken komt in de week van 19 augustus met een keuze over het 380 kV-tracé in Midden en West-Brabant. Bewonersgroep 380 kV 's Gravenmoer vreest voor ‘een lint van landschappelijke schande’. 

Minister Eric Wiebes zou zich nog voor het zomerreces  uitspreken over het advies van de Samenwerkende Overheden (SO). In dit samenwerkingsverband hebben 19 gemeenten, provincie en waterschappen aanbevolen hoe volgens hen de stroomverbinding tussen Bergen op Zoom en Tilburg moet gaan lopen. Na vijf jaar praten is het gelukt met een aanpassingen en verplaatsingen een tracé te vinden dat in grote lijnen de belanghebbenden  op een lijn krijgt. 

Onder de grond

Nu gaat het er om wat de ministers Wiebes en Ollongren (Binnenlandse Zaken) ervan vinden. Want aanpassingen brengen de kosten van de stroomvoorziening van 71 kilometer lengte op een miljard euro. Daarbij is rekening gehouden met een tracé dat deels onder de grond loopt. Dat laatste is niet de wens rond 's Gravenmoer, een van de plekken waar wel onvrede is over het gekozen tracé. ,,We hebben de minister uitgenodigd, maar we hebben nog geen reactie‘’, zegt Eric Emmen van de bewonersgroep. 

Volledig scherm
Eric Emmen is woordvoerder van de Bewonersgroep 380 kV 's-Gravenmoer. © Henk Den Ridder

De groep vreest, net als de SO, dat de minister kiest voor de nieuwe windtrackmast, die naast de bestaande vakwerkmasten komen staan. ,,Dan heb je twee verschillende van 65 meter hoog door de polders lopen. En die staan er honderd jaar. Dat is landschappelijk niet verantwoord”, vindt Emmen. De zorgen zijn groter geworden omdat Emmen heeft begrepen dat het advies van SO om de Rijksbouwmeester in te schakelen, duidt op twijfel. ,,Het advies van de Rijksbouwmeester weegt zwaar.” Emmen blijft daarnaast voorstander van een noordelijker variant van het tracé rond ‘s Gravenmoer, maar kan met de 'knikvariant’ ook leven. 

Impact

Wethouder Bea van Beers van Dongen en voorzitter van SO zegt dat er ambtelijk overleg is geweest in Den Haag na het indienen van het advies. ,,Daar hebben we het SO-advies toegelicht. Maar het is altijd goed als een regio zich laat horen.” Nu is het volgens haar vooral afwachten welke keuze er wordt gemaakt. ,,Daarna kunnen we als SO de minister mogelijk alsnog uitnodigen om hem ter plekke te laten zien welke impact er is. In een later traject komt pas de bezwarenprocedure.”