Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

Geen hondenbelasting meer en andere maatregelen

BREDA - De hondenbelasting wordt afgeschaft en de bouw van een kunsthal wordt voorbereid. Hieronder een greep uit de begroting 2020, die de gemeente Breda woensdag presenteerde.

- De wijk- en buurthuizen houden geld over. Dat betekent dat hun budget volgend jaar wordt ‘bijgesteld’. Bijstellen is een ander woord voor bezuinigen of korten.

- Breda moet veiliger worden, dus voortaan gaan er ook wijk- en jeugdboa’s op pad.

- In een jaar tijd moeten er vierhonderd mensen die nu nog in de bijstand zitten verdwijnen uit de kaartenbakken van de Sociale Dienst.

- De Nieuwe Mark wordt in 2020 aanbesteed, als de raad tenminste met het plan akkoord gaat.

- Voor de aanleg van ‘groene pleinen en parken 2.0’ wordt 2,5 miljoen euro uitgetrokken.

- De hondenbelasting wordt afgeschaft.

- Breda opent in het buitenland twee ‘stadsambassades’ om de stad te promoten.

- De komende tien jaar worden er elk jaar minstens 890 nieuwe woningen opgeleverd.

- Vanaf 2021 wordt er binnen acht weken een besluit genomen over ‘de meeste’ vergunningaanvragen.

- De banden met Wroclaw in Polen en Yanghzou in China worden verder aangehaald.

- Er gaat 1 miljoen euro naar de ‘energietransitie’. Dat is bijvoorbeeld om wijken van het gas te halen.

- De bouw van een kunsthal wordt voorbereid. Hetzelfde geldt voor de komst van een stadsdepot om de kunstcollectie in op te slaan. Dat gebouw komt waarschijnlijk in het nog te ontwikkelen Havenkwartier.

Maar risico’s zijn er ook…

- Tegenvallers zijn van alle tijden. Dit jaar houdt Breda rekening met 64,7 miljoen euro aan risico’s. Vorig jaar was dat nog ruim 86 miljoen euro. Het huidige bedrag kan nog oplopen, omdat er geen rekening is gehouden met de stikstofproblemen die nu spelen. 

- Wat wel bekend is, is dat de afdeling sociale zaken nog steeds een risico vormt, van 37,7 miljoen euro. Dat is wel 1,4 miljoen euro minder dan vorig jaar. Onder meer met dank aan een bijdrage van de landelijke overheid voor de jeugdzorg.

- Andere risico’s die boven de markt hangen: de vervanging van de riolering in de IJpelaar, wegwerk rond het NS-station en de bouw van een brede school aan de Viandenlaan. Ook blijkt een aantal gemeentepanden niet te voldoen aan de brandveiligheidseisen. 

- Het veranderende klimaat is ook iets om rekening mee te houden. Er wordt voor bijna een half miljoen euro rekening gehouden met herplanten van bomen en struiken, bestrijden van ongedierte, ook met de aanpak van gladheid en wateroverlast.

- En dan is er altijd wel wat onzekerheid op het stadskantoor over het NAC-stadion: ‘De huurder kan mogelijk de afgesproken huur niet betalen’. Dat zou in het slechtste geval 4,3 miljoen euro kosten. 

In samenwerking met indebuurt Breda