Volledig scherm
Een deel van het bedrijventerrein op de Noordhoek. © Google Streetview

VVD Papendrecht: ‘Maak Noordhoek vrij voor woningbouw’

De VVD in Papendrecht wil dat de Noordhoek getransformeerd wordt van bedrijventerrein tot plek voor nieuwe woningen. De partij roept het college van b en w op hier onderzoek naar te laten doen.

Papendrecht is nagenoeg volgebouwd, zegt de gemeente. Binnen de Drechtsteden is het de enige gemeente die qua inwoneraantal vorig jaar is gedaald en de verwachting is dat die lijn doorzet.

De VVD legt zich niet zomaar bij die krimping neer. De partij dient tijdens de komende raadsvergadering op 30 januari een motie in. Daarin vraagt de VVD het college een Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) een haalbaarheidsstudie te laten maken. ‘Gericht op de transformatie van de Noordhoek door bedrijven aan de Noordhoek uit te plaatsen, waardoor woningbouw op die locatie mogelijk wordt en het woonklimaat in het omliggende woongebied aan kwaliteit wint’, aldus de oppositiepartij.

Passende plek

De VVD wil samen met wethouder Pieter Paans op zoek naar een andere, passende plek voor de bedrijven. ‘Zo kan een goed woonklimaat hand in hand gaan met ruimte voor ondernemers, groei en werkgelegenheid.’

Door de transformatie van de Noordhoek zou ook het voormalige terrein van verpleeghuis De Wieken ter beschikking komen. Volgens de VVD is die plek geschikt voor starterswoningen of woningen voor ouderen die kleiner willen wonen. Het idee past volgens de partij binnen de regionale woonvisie van de Drechtsteden.

  1. Hopelijk is de mislukte Essenhopper een leermomentje voor Dordrecht
    PREMIUM

    Hopelijk is de mislukte Essenhop­per een leermoment­je voor Dordrecht

    ‘En wat is hier nou het leermomentje?’ Ik vond dat altijd een vreselijk woord… leermomentje. In mijn jeugd werd het, op school of tijdens trainingen en cursussen, wel degelijk serieus door leerkrachten gebruikt. In latere jaren werd de uitdrukking nog louter op cynische toon gebezigd door betweterige tiepjes die daarbij met gestrekte vingers demonstratief het welbekende ‘aanhalingstekengebaar’ maakten.