Volledig scherm
Chemours loost ook indirect, via hemelwater van het eigen terrein, GenX en pfoa in de Nieuwe-Merwede loopt. De minister wil die lozingen nu legaliseren, dit tot frustratie van meerdere partijen in zowel de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. © Cees van der Wal

Ook Partij voor de Dieren op de bres tegen legaliseren lozingen met GenX

Niet alleen in de Tweede Kamer groeit de ongerustheid over het voornemen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een vergunning te verlenen voor het direct lozen van GenX en pfoa op de Nieuwe Merwede door Chemours. Inmiddels heeft ook de Partij voor de Dieren (PvdD) in de provinciale staten van Zuid-Holland vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Volgens de PvdD staat dat wat de minister van plan is gelijk aan het belonen van slecht gedrag.

De minister is van plan om Chemours een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan de giftige stof GenX en maximaal twee kilo giftige stof pfoa op de Nieuwe Merwede in Dordrecht. Via deze vergunning wil de minister de in 2017 geconstateerde illegale directe lozingen van GenX legaliseren en de lozing van pfoa verlengen. In 2017 constateerde Rijkswaterstaat dat Chemours vanaf het bedrijfsterrein GenX op de Merwede loosde. Tot die tijd was dit niet bekend.

Quote

We maken ons ernstige zorgen over de nadelige gevolgen hiervan voor de volksge­zond­heid en het milieu

Carla van Viegen

Uit onderzoek bleek, dat de aanwezigheid van deze stof in het water wordt veroorzaakt door neerslag vanuit de lucht. Door afspoeling met hemelwater belandt de stof uiteindelijk in de Merwede. Rijkswaterstaat heeft Chemours opgedragen om voor deze lozingen alsnog een vergunning aan te vragen. Daardoor wordt het voor Rijkswaterstaat eenvoudiger om te handhaven. Maar de PvdD stelt dat het door de provincie ingezette beleid, het actief terugdringen van lozingen, zo wordt doorkruist.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ,,Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de legalisering van de directe lozing van GenX op de Nieuwe Merwede. We maken ons ernstige zorgen over de nadelige gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het milieu.’’

,,In plaats van een vergunning te verlenen voor deze lozing, moet de lozing worden teruggebracht naar nul. Wij hebben het provinciebestuur dan ook gevraagd om zich proactief op te stellen in deze onwenselijke situatie en het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours niet te verlenen.’’

Volledig scherm
Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) © Fred Leeflang

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Dordrecht en omstreken? Schrijf je hier in!