Volledig scherm
PREMIUM
De roerdomp keerde terug als broedvogel. © Jacques van der Neut

Moerasvogels keren terug in rietmoerassen van de Biesbosch

Van natureIn 2015 begonnen de eerste werkzaamheden in de Biesbosch om verruigde polders naar kletsnatte rietmoerassen om te vormen. De resultaten zijn veelbelovend, want tal van moerasvogels keerden terug. Een terugblik met Rob van der Made, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer.

In een groot deel van de Biesbosch beheert Staatsbosbeheer niet actief. De natuurlijke processen mogen hier hun gang gaan. De meeste gebieden werden gewoonlijk gebruikt als griend, weiland, akkerbouw of commercieel rietland. De 'natte' delen, waar normaal gesproken riet tot ontwikkeling komt, krijgen echter steeds meer te maken met verruiging en verdroging. Als (broed)biotoop voor moerasvogels functioneerden zij bepaald niet optimaal. Aangezien deze gebieden omdijkt zijn, was het mogelijk om met relatief beperkte ingrepen de kwaliteit te verbeteren.