Rico ambassadeur, Wibi ambassadeur... laten we dan iedereen maar zo noemen

columnKunnen we het even hebben over de term ambassadeur? Want die is intussen wel héél hard aan inflatie onderhevig.