Met behulp van data kan nu een inschatting worden gemaakt van uw waardering

van de hoofdredactieU belt, u stuurt ons e-mails en u stuurt ons brieven. En jaarlijks wordt er een groot lezersonderzoek gehouden. Vorig jaar kregen we daarin een 7,6 van u. Maar dagelijkse terugkoppeling op grote schaal hebben we nooit gehad, het is simpelweg niet mogelijk te analyseren hoe u de krant leest.