Helden knokken door tegen corona in Suriname

COLUMNIna Willemsen uit Breda is een held. Jeroen Schouten uit Nijmegen is dat ook. Deze deskundige infectiepreventie en intensivist werkten zich allebei het schompes tijdens de coronagolf in Nederland. Vrijdag vertrekken ze als vrijwilliger naar Suriname.