Volledig scherm

Column: Schaal

De schaal waarop eieren worden geproduceerd in dit land, brengt wat je noemt problemen met zich mee. Het loopt zo nu en dan gierend uit de klauw met de enorme hoeveelheden stront die kippen produceren als er geen ei uit hun achterste komt. En er hoeft maar een zieke vogel langs te vliegen of alle kippen moeten worden opgehokt.

De Europese eierregelgeving, ooit met behulp van kippendrift tot stand gekomen, is dusdanig helder dat à la minute het ei van een buiten scharrelende kip geen vrije-uitloopei mag heten, maar scharrelei moet worden genoemd. Het ei, dat nog steeds uit dezelfde kip komt, wordt daar op slag stukken goedkoper door. Je zou van minder van de leg raken.

De aanduiding kippenboerderij klinkt nogal nostalgisch. Eigenlijk zou je, vanwege de schaalvergroting, kippenfabriek moeten zeggen. Al die kippenfabrieken samen vormen een gigantische bedrijfstak waarin heel veel geld omgaat. De meeste eieren gaan naar het buitenland. Gek genoeg importeert deze of gene nog regelmatig geslachte kippen uit verre oorden. Niet omdat die kip beter smaakt, maar omdat ze kennelijk heel goedkoop kan worden ingevlogen.

Gezien de milieuoverlast die riekende kippenbedrijven kunnen veroorzaken, zouden ze eigenlijk op industrieterreinen moeten worden geconcentreerd. Maar pal over de grens in België verrijzen ze op het platteland. In bosjes bij elkaar en in de buurt van stroompjes die in Nederland een riviertje worden.

O wee als er onverhoopt kippenmest in dat water terecht komt. Dat weglekken van dergelijke shit beslist tot de mogelijkheden behoort, zagen we maandag nog in Baarle-Nassau, toen daar strontopslag van veel grotere dieren zichzelf liet lopen. Kortom als er dan toch ophokplicht en strenge mestopslag moet zijn, kan dat niet gebeuren op plekken waar geen noemenswaardige natuur is en weinig mensen zijn?

De vraag die resteert is: zijn we wat het produceren van eieren betreft de kluts kwijt of verdient dit stukje een betere uitsmijter?