Volledig scherm

Column: Landje pik

Toch is het maf dat je met een computer je grondgebied uit zou kunnen breiden. Want als dat echt via het Kadaster mogelijk is, dan kunnen we misschien dit land wel opnieuw modelleren.

Veel van het grondgebied is in vroeger tijden met geweld veroverd, door list en bedrog verworven, stiekem ingepikt toen even niemand keek of voor een habbekrats afgetroggeld van voorvaderen die het niet breed hadden.

Het koningshuis stamt af van Duitse roofridders die zich in de lage landen vorstelijk lieten betalen voor hun diensten. Zij schoven op hun beurt weer mooie moten land toe aan lieden die hen hand- en spandiensten verleenden. Dat er al mensen op die grond woonden, was geen probleem. Die werden op slag horigen, of nog erger lijfeigenen. Hoe dan ook gedoemd tot een slavenbestaan op Hollandse bodem, waar pas ver na de verlichting een eind aan kwam.
Maar het stikt dus binnen de landsgrenzen van grootgrondbezitters die al vele generaties stukken van dit land bezet houden. Ze zeggen dat het van hen is, maar deze aardbol is van iedereen. Al ben ik wel weer blij dat ik tegenwoordig CDA’ers amper nog het woord rentmeesterschap in de mond hoor nemen.
Beduimelde documenten van eeuwen her waaruit het tegendeel zou moeten blijken, zijn toch geen overtuigend bewijs? Niet enke zegels voor een pannenactie hebben op enig moment nul en generlei waarde meer.
Dus misschien zijn die vermeende inbraken bij het Kadaster wel een goede aanleiding om veel lijnen op de landkaart uit te gummen en aan de grote ruilverkaveling te beginnen. Als iedereen recht heeft op zorg, dan kun je niet het land hebben aan het recht op grond.
Als je van buitenaf per computer de grenzen zou kunnen verleggen bij het Kadaster, dan moet dat van binnenuit toch nog veel simpeler zijn? Geen haan die er naar kraait. De Rijdende Rechter bestaat alleen maar op tv en blijkt een poppetje dat vervangen kan worden.