Volledig scherm

Column: Het beste

Terugkijkend lijkt alles gisteren, eergisteren, Terwijl het toch 38 jaar geleden is dat ik aan de Reigerstraat in Breda voor de eerste keer een velletje geel papier in een typemachine draaide en de eerste letter van mijn eerste artikeltje voor Dagblad De Stem tikte.

De trots was gloeiend, toen het de volgende dag ook nog in de krant stond, iets over veehouders met prijswinnende koeien.

Tegenwoordig wordt iedere letter die wordt gedrukt, automatisch ergens op internet gearchiveerd. Toen niet, ik heb vrijwel niets bewaard tot we midden jaren ’80 digitaal begonnen te archiveren. Misschien kan ik het terugvinden, als de Koninklijke Bibliotheek klaar is met Delpher. Het project dat als doel heeft het digitaliseren van alles wat in Nederland ooit gedrukt is.

Wat ik met een natte vinger wel kan uitrekenen: mijn columns. Dat moeten er ongeveer 1.500 geweest zijn, verdeeld over sport, internet en computers, en deze, op deze mooie plaats. Waar ik de afgelopen jaren, zonder enige last of ruggespraak, mijn gal heb mogen spuwen. Of al dan niet mislukte pogingen heb ondernomen om u een glimlach te ontlokken.

Terugkijkend besef ik dat ik in meerdere opzichten mazzel gehad heb. Werkend in een periode dat de adverteerders aan de balie een nummertje moesten trekken. Met ruime budgetten, die me de kans gaven om bijna veertig Grand Slam toernooien te verslaan, en nog veel meer leuke dingen over de halve wereld te doen.

Maar vooral, omdat het op de krant, voor én na de fusie met het Brabants Nieuwsblad, altijd een hechte familie was. In alle voor- of tegenspoed.

Wat ik ook zal missen, is dit hoekje. Op de laatste dag dat ik op dit fantastische bedrijf werk, waar ik het tot mijn pensioen altijd zo goed naar mijn zin gehad heb.

Het ga u allen goed.