Volledig scherm
een cultuurplatform kan heel verschillende adviezen geven, bijvoorbeeld ook over hoe cultuur in Zundert is in te zetten om toeristen te lokken © Marcel Otterspeer

Zundert krijgt cultuurplatform

ZUNDERT - Zundert krijgt een cultuurplatform. Dat is de wens van een werkgroep met vertegenwoordigers van de lokale culture sector. Die werd geformeerd na de presentatie in 2017 van de gemeentelijke cultuurnota Garen op de Klos. Doel van de werkgroep was het cultuurbeleid meer concreet handen en voeten te geven.

Het cultuurplatform moet, zo is het idee van de werkgroep, bestaan uit een groep inwoners van de gemeente Zundert die -al dan niet professioneel- actief zijn binnen de cultuursector. Het platform gaat gevraagd en ongevraagd allerlei tips en adviezen geven over culturele zaken.

Uiteenlopend

Die kunnen heel uiteenlopend zijn. Van advies over de wijze waarop de gemeente het plaatselijke subsidiebeleid kan vormgeven tot het geven van een aanzet voor bijvoorbeeld cultuureducatie.

De werkzaamheden van het platform worden heel breed. Maar steeds met op de achtergrond de gedachte dat de vinger aan de pols wordt gehouden om te voorkomen dat in de gemeente Zundert de aandacht voor cultuur verslapt.

Voor wie graag mee wil denken over nut en noodzaak van het cultuurplatform en over hoe het precies kan worden vormgegeven, is er deze woensdag 3 april om 20.00 uur een bijeenkomst in de Koutershof in Rijsbergen. 

In samenwerking met indebuurt Breda