Volledig scherm
Rondetafelgesprek Zundert.

Zundert: 'Er moet meer aandacht komen voor de invulling van het centrum'

KieswijzerZUNDERT - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Vijfentwintig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 20 blijven er over.

Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. U kunt vanaf vandaag ook meebeslissen welke stellingen u het belangrijkste vindt. Onder dit verslag van de eerste gesprekken, vindt u de stellingen terug waarop u kunt stemmen. Uiteindelijk houden we per gemeente twintig stellingen over voor onze Kieswijzer, die eind februari klaar is.

Volledig scherm
© Janie van de Pas

Gesprekspartners

In Zundert schuiven zes inwoners met uiteenlopende achtergronden aan tafel bij Bij de Nonnen. Het zijn Peter Dictus (cultuurproducent), David Bömer, (voorzitter GrootGroenPlus, boomkweker, manager Treeport), Lina Jongeneelen (bij WVS-groep actief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), Christ-Jan van Bedaf (dorpsraad Achtmaal,eigenaar supermarkt Achtmaal), René Bastiaansen (teamchef Nationale Politie, coach, oud corsovoorzitter en dorpsraad Klein-Zundert) en Willem Froeling (fysiotherapeut).

Openbare Ruimte

Het panel mist een visie op openbare ruimte. Neem de randweg die geen rondweg is. Bastiaansen: ,,Daardoor is een bedrijventerrein als Beekzicht slecht ontsloten.” De randweg lost eerder een regionaal dan lokaal probleem op, vindt Dictus. 

,,Hij moest de druk op de Molenstraat verlichten, maar is meer van belang voor verkeer uit Rucphen en zo.” Er ontbreekt een verkeerscirculatieplan. ,,Net als een visie op de functie van de Molenstraat”, zeggen Froeling en Bömer. Kun je daar straks shoppen of een boodschap doen? Belangrijk voor de inrichting.

Samenleving

De samenleving houdt het panel bezig. Neem de privatisering van de sportclubs. Froeling vreest dat die leidt tot hogere contributies. Van Bedaf wijst op de druk die op vrijwilligers komt te liggen. Ook wordt gepraat over participatie. Zundert heeft geen dorpsraad. 

Van Bedaf: ,,Was die er geweest, dan had Zundert geweten hoe omstreden het bouwplan Tantes van Van Gogh was.” Jongeneelen vertelt dat ze in Zundert een actief integratieplan voor nieuwkomers mist. Froeling wil bovendien dat Zundert zich inspant om de administratiedruk in de zorg af te laten nemen.

Natuur

Volledig scherm
Het panel in Zundert in gesprek. v.l.n.r. Peter Dictus, David Bömer, Lina Jongeneelen, Nicole Roelands (BN DeStem), René Bastiaansen, Christ-Jan van Bedaf en Willem Froeling © Edine Wijnands

Business Centre Treeport (BCT) verdient meer aandacht, vindt David Bömer. ,,Dat leeft anders dan de Coöperatieve Vereniging Treeport. Er moet meer aandacht komen voor de invulling van het centrum. Veel inwoners weten niet dat het een bijzondere samenwerking is tussen Nederland en België.’’

René Bastiaansen pleit dan meteen ook voor meer groen in de gemeente. ,,Als je door Zundert rijdt, zie je niet dat hier veel boomkwekers zitten. Dat stoort mij.’’ 

Daarom moeten de boomkwekers meer gelegenheid krijgen om zichzelf te 
kunnen profileren, vindt Bömer. Peter Dictus: ,,Dat geldt ook voor het Bloemencorso en Van Gogh. Het is een belangrijke drie-eenheid in de gemeente Zundert.’’

Veiligheid

Het is van de zotte dat Zundert geen eigen politiebureau heeft. Dat vindt Froeling. Maar is zo’n bureau echt nodig, vraagt Jongeneelen zich af. Is het niet meer zoals Van Bedaf en Bastiaansen zeggen: dat Zundert recht heeft op een eigen politieteam? 

Mensen die weten wat er in het Zundertse speelt. Zo’n team helpt het gevoel van veiligheid vergoten, is het idee. Dan maakt het niet uit of het in het gemeentehuis zit of een eigen bureau heeft. En cameratoezicht? Dat heeft slechts zin als er wordt gehandhaafd.

Economie/wonen

Is er een fatsoenlijk vestigingsbeleid? Dat vraagt Peter Dictus zich af. ,,Ik vind het vreemd dat de Lidl in Rijsbergen zit. Dat heeft een zuigkracht op de andere winkels. Kies dan voor een supermarkt in Wernhout. Dat zorgt voor een sociale functie. Dan mag de overheid zich er wel mee bemoeien, vind ik.’’ 

David Bömer: ,,En als je dan beleid creëert, dan een overall beleid. Op alle vlakken.” Dictus denkt dat het om korte termijn politiek gaat: het liefst zo snel mogelijk een pand vullen. De gemeente moet niet te veel een vinger in de pap hebben, vindt Van Bedaf, maar als er van iets al genoeg is, moet het tegengehouden kunnen worden. Lina Jongeneelen: ,,Gewoon een vestigingsbeleid maken dus.’’

DE STELLINGEN:

DE STELLINGEN:

Stellingen gemeente Zundert

Grijs (Openbare ruimte): wegen, verkeer, stoeptegels, fietspaden, rondweg, woonwijk

1. De randweg moet tenminste worden doorgetrokken tot aan de Leeuwerikstraat in Zundert

2. De Molenstraat moet uitnodigend zijn voor mensen om er langer te verblijven.

3. Winkelend publiek parkeert de auto in de Molenstraat achter de winkels, niet in de straat.

4. Het buitengebied krijgt slimme straatverlichting, die reageert op passanten

5. Zundert bouwt te weinig voor starters en voor mensen met een kleine portemonnee

Paars (Samenleving): Leefbaarheid, cohesie, verenigingsleven, zorg

1. Privatisering van sportaccommodaties is goed voor de financiën van de clubs

2. Zundert krijgt net als de andere kernen een eigen dorpsraad

3. Het unieke verhaal van Zundert als geboorteplaats van Van Gogh moet lokaal, nationaal en internationaal structureel onder de aandacht worden gebracht

4. Zundert moet de administratieve rompslomp van de zorgsector verlichten.

5. De gemeente moet nieuwkomers bemoedigen om actief deel te nemen aan het leven in Zundert.

Groen (Natuur): Onderhoud openbaar groen, bos, vervuiling, parken, landbouw

1. Business Centre Treeport moet beter gepromoot worden bij de eigen bevolking.

2. Zundert profileert onvoldoende de eigen speerpunten: boomkwekerijen, Bloemencorso en Vincent van Gogh

3. Zundert krijgt meer recreatieve trekpleisters zoals het fietspad tussen de Aa en Weerijs

4. Braakliggende terreinen worden velden met wilde bloemen voor bijen en insecten

5. Zorg met extra controles dat agrarische leegstand niet uitmondt i nverrommeling van het landschap en een toename van criminaliteit.

Blauw (Openbare orde): Brandweer, politie, veiligheidsissues

1. Gemeente Zundert heeft recht op een eigen, fysiek aanwezig politieteam

2. Uitbreiding van cameratoezicht in de gemeente is goed voor de veiligheid

3. Extra toezicht op campings is goed om wantoestanden te voorkomen.

4. Buurtpreventie verdient professionele ondersteuning.

5. De aanrijdtijden van de hulpdiensten worden beter wanneer de brandweerkazerne van Rijsbergen naar Zundert verhuist

Geel (Wonen): gemeentelijke belastingen, vergunningen

1. De gemeente moet zorgen dat alle kernen goed leefbaar blijven door voorzieningen te handhaven.

2. Zundert moet een zelfstandige gemeente blijven

3. Met een accuraat vestigingsbeleid voor detailhandel zijn ongewenste ontwikkelingen als een eenzijdig winkelaanbod en onnodige concurrentie te voorkomen.

4. Help werklozen die moeilijk bemiddelbaar zijn, zo snel mogelijk aan werk.

5. Elke kern moet een eigen basisschool houden om de leefbaarheid te borgen.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Breda