'Zonnepanelen niet meetellen bij woz-waarde'

Zonnepanelen op het dak van een woning zouden niet mee moeten tellen bij het bepalen van de woz-waarde van dat huis. Dat bepleit de fractie van GroenLinks in Breda in een brief aan het college van B en W.

Volgens GroenLinks draagt het verduurzamen van woningen bij aan het halen van de landelijke en lokaal gesteld klimaatdoelen voor de komende decennia. Mensen moeten daarom gestimuleerd worden zonnepanelen te plaatsen.

Als daardoor de woz-waarde echter stijgt, treft dat mensen in de portemonnee omdat ze dan meer ozb, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait moeten betalen. GroenLinks komt met de brief aan het college vanwege een recente rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onderdeel van het onroerend goed zijn, ook al zijn ze theoretisch demontabel en verplaatsbaar. De zaak was aangespannen door een huiseigenaar uit Emmen. Hij had bezwaar aangetekend tegen het besluit van zijn gemeente, die de woz-waarde van zijn huis vanwege de zonnepanelen met 3.000 euro had verhoogd.

Buiten schot

Ondanks de uitspraak van de rechter zijn inmiddels vanuit gemeenteraden in onder meer Haarlemmermeer en Capelle aan den IJssel oproepen gedaan om zonnepanelen bij de waardebepaling buiten schot te laten.

GroenLinks wil nu van het college weten hoe Breda omgaat met de waardering van zonnepanelen bij huizen en bedrijven. Ook vraagt GroenLinks of het mogelijk is in Breda lokaal te bepalen de waarde van panelen niet mee te laten tellen. 

Lokale belastingen

'Bent u het met ons eens dat wanneer eigenaren op deze wijze investeren in duurzaamheid en een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen en prioriteiten, het niet aan de orde is dat zij daarvoor extra belast worden via de lokale belastingen?', schrijven de raadsleden Thom Dijkstra en Peter Bakker in de brief.

Volledig scherm
Als het aan GroenLinks in Breda ligt, tellen zonnepanelen niet mee bij het bepalen van de woz-waarde van een huis.

In samenwerking met indebuurt Breda