Volledig scherm
Breda heeft een tekort aan betaalbare sociale woningen. © ron magielse / pix4profs

Woningcorporatie Breda wil lagere grondprijs om goedkope huizen te bouwen

BREDA - Om woningen betaalbaar te houden, verlaagde de gemeente Amsterdam deze week de grondprijs. ,,Waarom kan dat hier niet?'', vraagt Jos Hendrickx, manager bij AlleeWonen zich hardop af. ,,In andere steden maken gemeenten langetermijnafspraken, maar blijkbaar kan dat in Breda niet.''

Een nijpend tekort aan sociale huurwoningen is er ontegenzeggelijk in Breda. Alle politieke partijen schaarden zich vorig jaar achter het voorstel om in drie jaar tijd duizend betaalbare woningen te realiseren, en in tien jaar 1.300. De woningcorporaties gingen druk aan de slag, met de huidige plannen kunnen pakweg 600 woningen worden gebouwd die onder de huurtoeslaggrens van 635 euro vallen. 

Quote

In andere steden maken gemeenten lan­ge­ter­mijn­af­spra­ken, maar in Breda kan dat niet

Jos Hendrickx, AlleeWonen

Voor komend jaar heeft de gemeente Breda 2 miljoen euro gereserveerd voor woningbouw. Voor de jaren daarna wil wethouder Patrick van Lunteren (SP, wonen) echter nog geen harde financiële toezeggingen doen. De fracties van het CDA en GroenLinks poogden donderdagavond tijdens de gemeenteraadsbehandeling van de voorjaarsnota de wethouder nog te bewegen. Maar die zegt niet over zijn graf heen te willen regeren (doelend op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar). ,,Per jaar bekijken we met de corporaties wat nodig is.''

Geen goed idee, meent Hendrickx, want: ,,Hoe langer je wacht, hoe later projecten van de grond komen.'' Als de gemeente geen financiële toezeggingen doet voor de periode na 2018, ziet hij het bereiken van het gestelde quotum somber in. ,,Met wat nu in de planning zit, zie ik het niet gebeuren dat we zonder commitment van de gemeente duizend woningen binnen twee jaar halen.'' 

Diepe buidels

Ja, natuurlijk hebben corporaties AlleeWonen en WonenBreburg wel geld om zelf een en ander te bouwen. PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde opperde donderdagavond om eerst eens te kijken hoe diep die buidels zijn, voordat de gemeente met een zak geld zwaait. Misschien dat die buidels toereikend zijn om die 1.300 woningen te bouwen. ,,Maar een belangrijk deel van de kosten zitten in de grondprijs'', legt Hendrickx uit.

Voordat de Woningwet in 2015 werd gewijzigd, konden corporaties binnen een project gemengde woningen aanbieden: zowel huur als koop. Op die manier konden ze de huur laag houden en het verschil terugverdienen met de verkoop van woningen. Nu dat niet meer kan, moeten AlleeWonen en WonenBreburg creatief omspringen om huurwoningen betaalbaar te houden. 

Terugkooprecht

Het voormalige Euretco-terrein aan de Archimedesstraat is zo'n voorbeeld. In de raadsvergadering werd de vraag opgeworpen waarom AlleeWonen dat terrein had verkocht, en nu bij de gemeente aanklopt voor grond. ,,Als een commerciële partij daar woningen bouwt, hebben wij een terugkooprecht om een deel als sociale huurwoning in de markt te zetten'', legt Hendrickx uit.

Om alsnog snel sociale woningen te kunnen bijbouwen, blijven AlleeWonen en de gemeente de komende periode in gesprek. ,,Als wij een commitment van tien jaar aangaan, verwachten wij van de gemeente om toch langer dan één jaar zich daaraan te binden'', besluit Hendrickx. 

In samenwerking met indebuurt Breda