Volledig scherm
© Thinkstock

Welke rol spelen de instanties in het babydrama in Breda?

De 24-jarige vader van een overleden Bredase baby wordt verdacht van moord of doodslag. Het problematische gezin was bekend bij jeugdhulpverleners en rechtbank. Welke rol spelen de instanties in dit drama?

De Raad voor de Kinderbescherming Breda kreeg enige tijd geleden signalen dat er iets ernstig mis was in leven van het jongetje en zijn ouders die niet echt als een normaal gezin samenwoonden. Kinderbescherming vond de situatie dermate bedreigend voor het jongetje dat de rechtbank Breda werd gevraagd de baby tijdelijk uit huis te plaatsen.

Raad voor de Kinderbescherming

Woordvoerder Richard Bakker kan en mag in verband met de Wet op de privacy niets zeggen over deze kwestie. ,,Dus ook niet over hoe wij op de hoogte zijn gebracht of wat wij precies hebben gevraagd aan de rechtbank. Als wij ernstige vermoedens hebben van bijvoorbeeld mishandeling, doen wij onderzoek en vragen de rechtbank om een gedwongen maatregel. In dit soort situaties kun je denken aan ondertoezichtstelling of het kind weghalen uit die omgeving. Er zijn ook gevallen waarin je vraagt om moeder én kind elders onder te brengen."

Nadat de rechtbank uitspraak had gedaan, hield de rol voor de Raad voor de Kinderbescherming Breda op, zoals dat in al dit soort gevallen gaat. Woordvoerder Bakker: ,,Onze rol is en blijft beperkt. Omdat wij onafhankelijk moeten blijven, onafhankelijk moeten kunnen beoordelen of iets goed of fout gaat in die hulpverlening. Wij kunnen dus wel opnieuw ingeschakeld worden in een later stadium, maar dat is in dit geval niet gebeurd."

Rechtbank Breda

Op basis van het dossier dat door de Kinderbescherming werd aangedragen oordeelde de rechtbank Breda eerder dit jaar dat de Bredase baby voor langere tijd uit huis moest worden geplaatst. Rechtbank-woorvoerder Thomas Heesters bevestigt dat, maar doet geen nadere mededelingen over die uitspraak en de beweegredenen van de rechter 'zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt'. ,,Dus ook niet over wat er met dit kind is gebeurd en waar. Daarvoor is het nu echt te vroeg."

William Schrikker Groep

Voor de begeleiding van de ouders en het jongetje benoemde de rechter de William Schrikker Groep. Dat is een zogeheten gecertificeerde instelling (G.I.) die landelijk opereert en eigenlijk het werk doet dat voorheen door het voormalige Bureau Jeugdzorg werd gedaan. In het geval van de Bredase baby, zo meldt woordvoerder Bas de Koning, betreft het dan louter de begeleiding van het gezin omdat moeder en of vader geestelijk of fysiek niet in staat zijn zelf voor een goede opvoeding te zorgen.

Ook De Koning mag gedurende het onderzoek niet publiekelijk op dit drama ingaan en moet het houden bij algemeenheden. ,,De mensen van de William Schrikker Groep behandelen dus niet, wij zijn geen GGZ of specifieke inrichting. Onze taak is bij mensen thuis te gaan kijken en gesprekken te voeren, de situatie te beoordelen en dan advies uit te brengen over hoe dingen beter zouden kunnen gaan . Of ouders daar met enige hulp zelf toe in staat zijn of dat ze doorgeleid moeten worden naar een andere instantie, bijvoorbeeld. Is de gezinssituatie veilig of moet je denken aan ondertoezichtstelling? Kan zo'n kind thuis blijven of is een pleeggezin nodig? Daarin adviseren wij."

Burgemeester Depla

Toen het verschrikkelijke nieuws over het lot van de baby bekend werd, reageerde ook de Bredase burgemeester Paul Depla geschokt. Hij was op de hoogte van het feit dat er 'een netwerk van hulpverlenende instanties' betrokken was, maar wilde vorige week verder geen nadere toelichting geven. ,,Wat er allemaal aan vooraf is gegaan, is wel belangrijk, maar pas na afronding van het strafrechtelijk onderzoek te zeggen."

Openbaar Ministerie

Dat strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda dat daarover nog geen tekst en uitleg geeft en voor woordvoering naar de politie verwijst. 

Politie

De politie houdt het voorlopig bij enkele feiten zolang de verdachte nog wordt verhoord. Nadat onbekenden zondag 19 november alarm sloegen en hulpverleners de baby thuis in kritieke toestand aantroffen, belandde het jongetje in een ziekenhuis waar hij maandagmiddag overleed. Artsen vermoedden een niet-natuurlijke dood en de politie Midden- en West-Brabant werd ingeschakeld. Die formeerde een team rechercheurs voor een grootschalig onderzoek. Bij tijd en wijle waren de afgelopen week twintig rechercheurs in touw en een deel van hen blijft voorlopig nog actief.

'Precaire kwestie'

Woordvoerders zijn tot op dit moment uiterst terughoudend over deze 'zeer precaire kwestie' die ook bij het publiek emotionele reacties oproept. Zo is nooit gemeld waar en hoe de ouders in Breda wonen, welke relatie ze precies hebben, of ze al dan niet samen meer kinderen hebben en wat de baby mankeerde toen hulpverleners hem thuis aantroffen. Op basis van het voorlopige sectierapport werd een niet-natuurlijke dood gemeld, maar geen nader nieuws over wat precies gebeurd zou kunnen zijn.

De 24-jarige vader is dinsdagochtend, een week na het overlijden van zijn zoontje, 's ochtends rond acht uur thuis aangehouden op verdenking van moord of doodslag. Vooralsnog is hij volgens een politiewoordvoerder de enige verdachte. De Bredase advocaat Ronald Drenth van de aangehouden vader reageert nog niet op vragen van BN DeStem. 

,,Dat heeft nog geen enkele zin, ik weet nu ook  nagenoeg niets. Mijn cliënt zit in beperkingen, hetgeen betekent dat hij behalve met mij voorlopig geen enkel contact met anderen mag hebben om het onderzoek en het verhoor niet te frustreren. En ook ik heb mij daaraan te houden zolang die beperkingen gelden."

Inspectie Jeugdzorg

Direct nadat bekend was geworden dat de baby uit het gezin dat was toevertrouwd aan de William Schrikker Groep om toen nog onbekende redenen was overleden, heeft deze jeugdhulpinstantie dat gemeld bij Inspectie Jeugdzorg in Utrecht. Die is aangesteld om de kwaliteit van de Nederlandse jeugdhulp te controleren en onderzoekt nu welke hulp de Bredase betrokkenen de voorbije periode hebben gehad en of die adequaat is geweest. Hoe lang dat onderzoek mogelijk gaat duren, is nog niet bekend.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Breda