Volledig scherm
BREDA. Pix4Profs / Jan Stads. Vereniging Markdal heeft perceel gekocht voor herinrichting Markdal. Stuk land is nu ingezaaid met granen en kruidenmengels. Perceel is te vinden net voorbij Bieberglaan richting Ulvenhout aan rechterhand © Pix4profs / Jan Stads

Vereniging Markdal zaait perceel in: walhalla voor vogels en bijen

BREDA - De herinrichting van het Markdal zuidelijk van Breda is onderweg. Althans, het eerste perceel van 2,5 hectare dat de Vereniging Markdal van een landbouwer heeft gekocht, is ingezaaid met mengsels van granen en bloemen. Van zomertarwe tot klaprozen, klavers tot koriander.

Waar eerst de aardbeien stonden, ontstaat nu een walhalla voor vogels en bijen. Als verbinding ook met het Ulvenhoutse Bos aan de overkant, dat valt onder het netwerk Natura 2000 van beschermde natuurgebieden. Sjef Langeveld van de vereniging: ,,Dit is het eerste wat de burger nu direct merkt van alle natuurdoelen.” 

156 hectare nieuwe natuur

Het zeven kilometer lange stroomgebied dat zich uitstrekt van de Duivelsbruglaan in Breda tot aan de Belgische grens in Alphen-Chaam krijgt er kilometers aan meanders bij, er wordt 156 hectare aan nieuwe natuur gemaakt (bloemrijke graslanden en natte hooilanden) en met 15 agrariërs zijn afspraken gemaakt over grondruil en duurzame landbouw. Er komt ook meer recreatie: van verkoop aan de boerderij tot een extra fietsroute. 

Eind 2022, is de verwachting, moet het nieuwe Markdal na het doorlopen van alle procedures vorm krijgen. Het project wordt gedragen door de twee gemeenten, provincie, waterschap en andere natuurclubs en geldt als pilot voor de nieuwe Omgevingswet, waarbij zoveel mogelijk drempels voor particulier initiatief worden weggenomen. Met de herinrichting is 11 miljoen euro gemoeid.

In samenwerking met indebuurt Breda