Volledig scherm
De Vlaszak in Breda. De rijbaan links wordt verbreed zodat auto's en bussen er in twee richtingen kunnen rijden. Aan de rechterkant wordt de groenstrook doorgetrokken tot aan het trottoir. Daar doorheen komt dan een apart fietspad (twee richtingen). © Gerlach Hochstenbach

Ruimte voor fietsers Vlaszak en Oude Vest

BREDA - Op de Oude Vest en de Vlaszak in Breda komt een twee richtingen-fietspad dat door een groenstrook gescheiden wordt van de rijweg voor het gemotoriseerde verkeer.

Het is één van de ingrepen die de gemeente wil doen in dit deel van de zogeheten ‘Oostflank’ in de binnenstad. Beide straten worden daarbij niet alleen heringericht maar ook groener, met als doel een kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven.

Inloopavond

Dinsdag 27 augustus is van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond op het stadskantoor waarbij mensen informatie kunnen krijgen over het voorlopig ontwerp en daarover van gedachten kunnen wisselen met ambtenaren.

Volgens het ontwerp komt er vanaf de Keizerstraat tot het Valkenberg een brede groenstrook met in het midden een twee richtingen-fietspad. De groenvoorziening komt aan de centrumzijde van de Oude Vest en de Vlaszak te liggen. Daarnaast loopt dan de rijweg (zonder de huidige fietsstroken).

Van twee naar één rijbaan

Voor de Vlaszak is de verandering het meest opvallend. Een deel van die straat bestaat nu uit twee rijbanen met daar tussen een groenstrook. De bedoeling is een van de rijbanen op te heffen en het groen door te trekken tot aan het trottoir met daar dan ook het fietspad. De andere rijbaan wordt dan iets breder gemaakt zodat auto’s er toch in twee richtingen kunnen blijven rijden.

Volledig scherm
Het voorlopig ontwerp voor de Oude Vest de Vlaszak © Gemeente Breda

Volgens het voorlopig ontwerp verdwijnt de knik die auto’s moeten nemen bij het Kloosterplein (het stukje tussen de Oude Vest en Vlaszak) waardoor nu regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan als fietsers de Molenstraat in slaan richting de bibliotheek.

Terug naar 30 km/uur

De maximumsnelheid wordt op de route teruggebracht naar 30 kilometer per uur. De verwachting is daarnaast dat er straks minder auto’s rijden omdat op de Vlaszak de in- en uitgang naar parkeerplaats Beyerd-Vlakszak verdwijnt. Die wordt verplaatst naar de Kloosterlaan.

Verkeerslichten

Opvallend is verder dat verkeerslichten verdwijnen op de kruising van de Vlaszak/Boschstraat/Gasthuispoort. Volgens een woordvoerder van de gemeente blijkt uit een analyse dat verkeerslichten niet noodzakelijk zijn om het verkeer daar veilig te kunnen afwikkelen, mede omdat er minder verkeer komt en de maximumsnelheid er naar beneden gaat. Wel zal ook de kruising daarop aangepast moeten worden.

De gemeentewoordvoerder benadrukt dat het om een voorlopig ontwerp gaat: “We gaan hierover in gesprek met met omwonenden en andere partijen”. Wanneer de uitvoering start is nog niet bekend . Wel is duidelijk dat eerst de Vlaszak en daarna de Oude Vest wordt aangepakt.  

Volledig scherm
De Oude Vest in Breda, bij de ingang van de Molenstraat. Auto's rijden hier straks alleen nog aan de rechterzijde. Links komt dan een apart fietspad te liggen in een groenstrook. © Gerlach Hochstenbach

In samenwerking met indebuurt Breda