Volledig scherm
© ANP XTRA/Lex van Lieshout

Politiek Zundert overwegend positief over jaarrekening

ZUNDERT- Als de bijzondere lasten buiten beschouwing worden gelaten die Zundert in 2018 kwijt was aan de ontmantelde Rijsbergse camping Fort Oranje, heeft de gemeente het financieel eigenlijk best goed gedaan. Dat constateert de politiek. 

Dinsdagavond bogen de politieke partijen zich in De Ronde-vergadering over de gemeentelijke jaarrekening. En, al werden hier en daar wel punten van zorg geuit, de algehele teneur was positief. Zundert heeft, zelfs als rekening wordt gehouden de tegenvaller van circa 1,1 miljoen euro die de gemeente kwijt was aan Fort Oranje, in 2018 ongeveer uitgegeven wat er was geraamd. En dat is goed. 

Te meer daar, zoals Jos Kamps van OPZ het bijvoorbeeld, doelend op Fort Oranje, zei: ,,Die bijzondere last tijdelijk is. We hebben alle vertrouwen in de toekomst.”

Sociaal domein

Waren er dan geen zorgen? Natuurlijk wel. Misschien had Zundert in 2018 weinig tegenvallers, wie goed kijkt naar omliggende gemeenten in de regio, ziet dat met name de uitgaven voor het sociale domein (WMO, Jeugdzorg, etc.) een risico inhouden. 

Verantwoordelijk wethouder Twan Zopfi is zich daarvan bewust. ,,We doen het nog goed, maar ook wij zien de lijn langzaam naar beneden gaan.” Onder meer door in te zetten 'aan de voorkant', dus op preventie, hoopt Zundert eventuele toekomstige tegenvallers voor te blijven. 

Nou wist wethouder Johan de Beer (Financiën) te melden dat het Rijk extra geld geeft om de kosten te dekken voor het sociale domein. Zopfi: Daar ben ik erg blij mee. We zullen het nodig hebben.”

Doorgeschoven uitgaven

Lokaal Perspectief uitte zich bezorgd over het weerstandsvermogen (de mate waarin een gemeente opgewassen is tegen financiële tegenvallers in de toekomst) en de solvabiliteit (de verhouding van het eigen vermogen tegenover vreemd vermogen). Met name van dat laatste werd echter gezegd dat het de goede kant op gaat. 

Milde kritiek was er verder op enkele posten waarvoor geld was vrijgemaakt in 2018, maar die, doordat ze niet waren uitgevoerd, zijn doorgeschoven naar 2019. Vergt dat geen heroverweging? Moet niet eens goed gekeken worden of die posten dan eigenlijk überhaupt wel uitgevoerd dienen te worden? 

Wethouder de Beer wees erop dat er goede redenen zijn voor het niet uitvoeren van die plannen in 2018. Zo is Zundert op sommige vlakken afhankelijk van netwerkpartners. Partijen die mee beslissen over enkele onderwerpen en die soms wat meer tijd nodig hebben gehad.  

Amendement

Tot slot kondigde ONPL aan te overwegen om, bij de behandeling van de jaarrekening tijdens de raadsvergadering 2 juli een amendement in te dienen om een extra reservepotje in het leven te roepen voor onderwijshuisvesting. Een plan dat nu al op weinig bijval kon rekenen. 

In samenwerking met indebuurt Breda