Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Taina Monteiro

Politici over alcoholgebruik Zundertse jongeren: ‘Ouders primair verantwoordelijk, niet de gemeente’

ZUNDERT - De politiek in Zundert is danig geschrokken van het rapport van de Rekenkamer over het alcoholgebruik onder jongeren. Dat blijkt in Zundert beduidend hoger te liggen dan in omringende gemeenten, zo laat het rapport zien. 

Rekenkamervoorzitter Julien van Ostaaijen lichtte het woensdagavond toe voor de leden van de Ronde. Het lastige van de uitkomsten is dat ze niet door cijfers worden onderbouwd. 

Nauwelijks meetbaar

,,Er zijn weinig gegevens, het is nauwelijks meetbaar”, zo hield hij zijn gehoor voor. “Daardoor is het onduidelijk of het gemeentelijk beleid effectief is.” Van Ostaaijen en zijn medewerkers interviewden zo’n honderd Zundertse jongeren, ouders en progessionals.

Rondeleden en onderzoekers waren het eens over de meest verontrustende conclusie uit het rapport: de houding van de ouders. Onder het mom van ‘we zijn er zelf ook niet slechter van geworden’ staan ze het alcoholgebruik van minderjarigen toe, zo blijkt. ,,De ouders moeten de risico’s inzien”, verwoordde Van Oijen van Lokaal Perspectief het gevoel van de fracties. 

Ouders eerst verantwoordelijk

Hij ziet meer in preventie en voorlichting dan in handhaving, iets dat wethouder Zopfi (sociaal domein) onderschreef. Op persoonlijke titel, want het College heeft formeel nog geen rol in het debat. “Maar ik verzeker u dat we in ons beleid op de lijn zitten die het rapport aanbeveelt. Maar de ouders zijn de eerst verantwoordelijken, niet wij als gemeente. Wij faciliteren en nemen waar nodig maatregelen.”

De politici spraken even over oplossingen als eerdere of gelijktijdige sluiting van de horeca, of opperden mogelijke oorzaken voor de verontrustende boodschap van het rapport, maar de rol van de ouders werd het meest aangehaald. Zo adviseerde mevrouw Timmers (Dorpsbelangen) om vooral ouders van jongere kinderen aan te spreken. ,,Het is sowieso lastig om de ouders te bereiken”, zei ze. Kamps van de Onafhankelijke Partij Zundert pleitte voor voldoende middelen om de aanbevelingen uit te voeren of aan te scherpen. 

Daar wilde Van Ostaaijen zich niet aan wagen: ,,Dat zijn politieke keuzes”, zei hij. Waarop CDA’er Werneri een voorstel deed waarin alle fracties zich konden vinden: het debat wordt later voortgezet in de gemeenteraad. “Dit onderwerp is te belangrijk om het alleen in de Ronde te behandelen”, zo zei hij.

In samenwerking met indebuurt Breda