Volledig scherm
De Tantes van Van Gogh op Markt 25 © Google Streetview

Opnieuw bezwaar in Zundert tegen ‘Tantes van Van Gogh’

ZUNDERT - Er is onterecht een voorlopige vergunning afgegeven voor bouwplan de Tantes van Van Gogh in Zundert. Dat stelt een groep ‘bezorgde burgers’. In schriftelijke bezwaren proberen ze aan te tonen dat de bouwtekeningen afwijken van wat is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Bouwplan de Tantes van Van Gogh bestaat uit twee delen. Aan de Markt wordt het huis gereconstrueerd waar ooit de buurvrouwen, de ‘tantes’ van Vincent van Gogh woonden. Er achter, aan de Elisabethlaan komt een appartementencomplex.

Bezwaar 

Tegen dat woonblok bestaat in Zundert al lang bezwaar. Het komt te staan tussen de tuin van het Van GoghHuis en het kerkje van van Gogh. Historische grond, menen de tegenstanders. Toch besloot de gemeenteraad eind 2017 in te stemmen met de komst van de appartementen.

Nu is de voorlopige vergunning afgegeven. Een moment dat de ‘bezorgde burgers’ opnieuw hebben aangegrepen om te pogen het tij te keren en de bouw tegen te gaan.

Zij beweren dat de bouwplannen niet passen binnen het bestemmingsplan. Het appartementencomplex zou onder meer iets te hoog zijn en te volumineus. Het zou over de rooilijn staan, waardoor geen plek meer is voor een beloofde laanstructuur in de Elisabethlaan. Een veilige oversteekplaats voor ouderen van De Willaert ontbreekt en de doorsteek naar de Van Goghtuin is smaller dan in het bestemmingsplan is bepaald.

Politiek

Deze en andere bezwaren waren aanleiding voor de partijen Dorpsbelangen en OPZ om er bij de Rondevergadering deze week vragen over te stellen. Verantwoordelijk wethouder Patrick Kok was duidelijk: de bezwaren worden bekeken. Zijn er inderdaad afwijkingen, dan wordt de projectontwikkelaar gevraagd één en ander aan te passen. ,,Maar als de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan, kunnen wij niet anders dan de vergunning afgeven.”

Kok ziet er het meeste in dat de bezwaarmakers om tafel gaan zitten met ontwikkelaar David Casteleijn van DC Bouw & Ontwikkeling om samen te bespreken of er eventueel nog wijzigingen zijn te bedenken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Kok zelf wil wel bemiddelen om zo’n contact tot stand te brengen.

Alternatief 

De ‘bezorgde burgers’ hebben niet alleen bezwaren geuit. Mocht het zo zijn dat de ontwikkelaar toch nog af ziet van de bouw, dan willen zij de Tantes van Van Gogh wel kopen. Ze willen dan Markt 25 rigoureus opknappen en daarna betrekken bij het naastgelegen Van GoghHuis. Aan de Elisabethlaan verandert in hun plannen niets. Er komt geen appartementencomplex. De verbinding tussen tuin en kerk blijft zo bestaan.

Casteleijn kent de bezwaren en het alternatieve plan. Hij ziet in allebei geen aanleiding om de stekker uit zijn plannen te trekken. Integendeel: hij wil liefst zo snel mogelijk beginnen. Zijn eerste tekeningen maakte hij al in 2015. ,,Ik wil nu eindelijk wel eens beginnen.”

In samenwerking met indebuurt Breda