Onderzoek naar onveilige balkons schiet hopeloos tekort

VideoMinstens duizenden flatbalkons in Nederland zijn onveilig. Gemeenten weten dat, maar grijpen door het ontbreken van juridische mogelijkheden niet in. ,,De vraag is niet óf het opnieuw misgaat, maar wanneer.’’

Die waarschuwing komt van Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Na een reeks incidenten met ingestorte balkons, leken gemeenten de afgelopen jaren werk te gaan maken van de controle van oudere balkons. Maar in de praktijk, blijkt nu, is daar bitter weinig van terecht gekomen.

Nog niet de helft

In Breda bijvoorbeeld vroeg de gemeente de eigenaren van 76, ruim vijftig jaar oude, wooncomplexen met balkons, onderzoek te doen naar de actuele veiligheid van de balkons. Nog niet de helft (35) voldeed aan dat verzoek. De rest weigerde. Verantwoordelijk wethouder Daan Quaars (VVD) overweegt de weigeraars opnieuw aan te schrijven. ,,En meer kunnen we niet doen. We hebben de middelen niet hen daartoe te verplichten.’’

En Breda is niet de enige, weet Ankersmit. ,,In veel gemeenten is hetzelfde aan de hand. Vaak willen woningcorporaties nog wel meewerken aan zo’n onderzoek. Maar particuliere verenigingen van eigenaren veel minder. Die hikken aan tegen de kosten van zo’n onderzoek of zien de ernst van de situatie niet in. Dan sta je als gemeente al gauw machteloos.’’

Quote

Vaak willen woningcor­po­ra­ties nog wel meewerken aan zo’n onderzoek. Maar particulie­re verenigin­gen van eigenaren veel minder. Die hikken aan tegen de kosten van zo’n onderzoek of zien de ernst van de situatie niet in.

Wico Ankersmit, Directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De overkoepelende organisatie van Verenigingen van Eigenaren in Nederland, de Stichting VvE Belang, zegt geschrokken te zijn van de cijfers in Breda. ,,Ruim de helft die niks doet? Domme, korte termijnpolitiek. Heel kwalijk‘’, foetert directeur Kees Oomen die een landelijk onderzoek wil naar de bereidheid van VvE's om de bouwkundige staat van hun eigendom in kaart te brengen.

Volledig scherm
Aan het Planciusplein en aan de Columbusstraat in de wijk Heuvel in Breda werden vrijdag zestig balkons van na de oorlog gebouwde flats vanwege betonrot gestut. © Pix4Profs / Jan Stads

De huidige wetgeving in Nederland stelt gemeenten alleen in staat in te grijpen als aantoonbaar duidelijk is dat een balkon onveilig is.  Zo lang dat niet het geval is kan de gemeente de eigenaar hooguit vragen een bouwkundig onderzoek te doen. Omdat dat verzoek veel te weinig wordt opgevolgd, pleit Ankersmit voor  de invoering van een apk-keuring voor gebouwen.

Quote

Ruim de helft die niks doet? Domme, korte termijnpo­li­tiek. Heel kwalijk!

Kees Oomen, Directeur overkoepelende stichting van verenigingen van VvE's in Nederland

Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken is niet enthousiast. ,,Een apk komt neer op een lastenverzwaring voor alle woningeigenaren van oudere gebouwen‘’, reageert een woordvoerder die er op wijst dat de regels op het gebied van onderhoud de afgelopen jaren al zijn aangescherpt. Zo moeten eigenaren een bepaalde buffer aanhouden voor onderhoudskosten. ,,Volstrekt onvoldoende‘’, verzucht Ankersmit. ,,We zijn hier in Nederland weer bezig met incidentpolitiek. Het moet eerst weer goed mis gaan. En de vraag is niet of dat gaat gebeuren, maar wanneer.‘’

Quote

We zijn hier in Nederland bezig met incidentpo­li­tiek. Het moet eerst weer goed mis gaan. En de vraag is niet of dat gaat gebeuren, maar wanneer

Wico Ankersmit, Directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Aan het Planciusplein en in de Columbusstraat in Breda werd gisteren al begonnen met het stutwerk van zestig gevaarlijke balkons. Er is sprake van betonrot.

Volledig scherm
© Pix4Profs / Jan Stads

- Tijdens de laatste jaarwisseling begeeft een balkon in Arnhem het als een groep vrienden er een toast op het nieuwe jaar uitbrengt.

-  2013: Een balkon van een in aanbouw zijnde flat komt naar beneden.

- 2011: Een balkon van een woning in Rotterdam stort in. En in Leeuwarden storten zelfs vijf galerijlagen van een flat in.

- 2016: Naar aanleiding van het incident in Leeuwarden wordt de wetgeving aangepast. Sinds twee jaar kunnen gemeenten flateigenaren met galerijlagen verplichten de bouwkundige gesteldheid te onderzoeken.

- Voor balkons geldt die verplichting nog altijd niet. 

In samenwerking met indebuurt Breda