Volledig scherm
© Pix4Profs / Joris Knapen

Noodplan in Breda voor mensen met directe geldproblemen: BroodNood

BREDA - Bredanaars met acute geldproblemen kunnen beroep doen op een speciaal fonds, waardoor ze snel over geld kunnen beschikken voor de onkosten die het dagelijkse levensonderhoud met zich meebrengt. De maatregel heeft de naam BroodNood gekregen.

BroodNood is speciaal opgezet voor werknemers met 0-urencontracten, ZZP’ers en uitzendkrachten die zich door het Corona-virus in een situatie bevinden waarin ze geen boodschappen kunnen doen, omdat ze geen inkomsten of geen eigen spaargeld meer hebben en bovendien geen partner met inkomsten hebben of een beroep kunnen doen op de hulp van naasten.

Dagelijks levensonderhoud

Quote

Er zijn mensen die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben.

Boaz Adank, Wethouder Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het gaat om een tijdelijk noodmaatregel die in ieder geval de komende periode van kracht is. Op deze manier willen burgemeester en wethouders voorkomen dat er inwoners zijn die zichzelf niet meer kunnen voorzien van dagelijks levensonderhoud.

,,Er doen zich persoonlijke situaties voor die we eerder bijna niet voor mogelijk hielden’’, zegt wethouder Boaz Adank (Werkgelegenheid en Sociale Zaken, VVD). ,,Er zijn mensen die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben en daar op korte termijn ook niet in kunnen voorzien. Deze groep willen wij nu tijdelijk ondersteunen.”

Hoe kan BroodNood worden aangevraagd?

Via een speciaal formulier op www.breda.nl kunnen mensen die in aanmerking komen de regeling aanvragen. Om in aanmerking te komen moeten aanvragers voldoen aan de volgende voorwaarden:

• U bent ZZP’er en niet verzekerd voor arbeids(uren)verlies;

• Of u bent uitzendkracht/medewerker en bent door sluiting van het bedrijf waar u voor

werkt acuut zonder inkomen komen te zitten;

• Of u heeft een bedrijf dat door de verplichte sluiting in acute problemen komt.

En u:

• kunt geen boodschappen doen

• heeft geen eigen spaargeld

• heeft geen partner met inkomsten

• heeft geen hulp van naasten

Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld en voldoen aan de voorwaarden worden meteen in behandeling genomen. Aanvragers kunnen de volgende bedragen binnen 2 á 3 dagen op hun rekening verwachten:

• Gehuwden (met/zonder kinderen) hebben recht op een vergoeding van 100 euro.

• Alleenstaande ouders hebben recht op een vergoeding van 100 euro.

• Alleenstaanden hebben recht op een vergoeding van 70 euro.

Het kan zijn dat personen ook beroep kunnen doen op een loondoorbetalingsverplichting of mogelijk recht hebben op deeltijd WW en of bijstand, dit beoordelen we later.

De bedragen zijn weekbedragen per doelgroep. Het is afhankelijk van de hulpvraag van inwoners hoeveel er over wordt gemaakt. Wanneer men bijvoorbeeld aangeeft voor twee weken geld nodig te hebben voor boodschappen, dan wordt het bedrag waar men recht op heeft voor die twee weken in een keer overgemaakt. Een alleenstaande moeder zou in dit geval dus meteen 200 euro overgemaakt krijgen.

In samenwerking met indebuurt Breda