Volledig scherm
© Chris Pennarts Blokland/ Tennet

Nieuwe 380 kV-lijn gaat definitief via Noord

kaartDe kogel is door de kerk. Het nieuwe hoogspanningstracé door West-Brabant gaat de noordelijke route volgen. Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft het definitieve besluit vanmiddag bekendgemaakt. 

Kamp: 'Ik neem het advies van de West-Brabantse gemeenten over.'

Open landschap

Een van de belangrijkste redenen om voor tracé Noord te kiezen, is het behoud van het open landschap. Kamp: ,,Tracé Noord combineert het beste met de bestaande 380 kV-lijn en andere infrastructuur. Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe bewoners de omgeving ervaren. De gemeenten en de provincie hebben dit aspect bij hun keuze voor Noord zwaar laten wegen. Ik neem dat advies over." 

Voorkeur

Noord scoort niet op alle punten goed. Er komen meer nieuwe gevoelige bestemmingen, zoals woningen, in de magneet veldzone te liggen. Andere tracés doen het wat dat betreft beter, maar aangezien deze lijnen het open landschap doorsnijden, heeft Noord alsnog de voorkeur van Kamp. 

Inspanning

Quote

Geertrui­den­berg wordt al zwaar belast. Daarom heb ik besloten om daar een extra inspanning te doen."

Demissionair minister Henk Kamp (EZ)

Daar komt bij dat veel van de bestaande 150 kV-lijnen verdwijnen of onder de grond worden aangelegd. Daardoor verdwijnen veel gevoelige bestemmingen. Zo wordt de 150 kV-lijn weggehaald die van Geertruidenberg via Dongen naar Tilburg loopt. 

Het 150 kV-tracé dat van Geertruidenberg naar Waalwijk loopt, gaat onder de grond. De kosten zijn voor het rijk en TenneT.  Kamp: ,,Geertruidenberg wordt al zwaar belast. Daarom heb ik besloten om daar een extra inspanning te doen."

Haagse Beemden

De kans dat de 150 kV-lijn van de Haagse Beemden bij Breda ondergronds gaat, is zeer groot. Dat staat los van het nieuwe 380 kV-tracé. Kamp: ,,Breda wil gebruik maken van de Verkabelingsregeling. Als de Kamer akkoord gaat met de regeling, kan de 150 kV-lijn in Breda ondergronds aangelegd worden. In de Kamer is er een breed draagvlak voor deze regeling. Bij de aanleg neemt het rijk driekwart van de kosten voor zijn rekening." 

Breda heeft een haalbaarheidsstudie lopen naar de ondergrondse aanleg. Als de wet wordt aangenomen, kan de spa meteen de grond in.  

900 Miljoen

Het nieuwe 380 kV-tracé loopt straks van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, waarbij het tracé bij Woensdrecht over zeven kilometer ondergronds komt te liggen. Van Roosendaal tot en met Standdaarbuiten loopt de route langs de westkant van de A17. Van Standdaarbuiten tot aan Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe, en Loon op Zand via de zogeheten bosroute. Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg. De aanleg van tracé Noord gaat 900 miljoen euro kosten. Dat is zeven procent duurder dan tracé Zuid gekost zou hebben. 

Waardering

Kamp spreekt verder zijn waardering uit voor bestuurlijk Brabant. Kamp: ,,Het is niet makkelijk om bij een nieuwe hoogspanningslijn als bestuurders tot een gezamenlijke keuze te komen. Ik vind het zeer te waarderen dat dat gelukt is."

Volledig scherm
Definitief besluit 380kv via Noord © Graphic BN DeStem

In samenwerking met indebuurt Breda