Volledig scherm
Volle terrassen op de Grote Markt: met name sfeer en gezelligheid zijn redenen waarom Bredanaars hun stad een 8,1 als cijfer geven. © RAMON MANGOLD

Honkvaste Bredanaars geven hun stad een 8,1

BREDA - Het aantal mensen dat in Breda wil blijven wonen, is in vijf jaar tijd flink gestegen. Gaf in 2014 nog 62 procent van de volwassenen aan in Breda te willen blijven, inmiddels is dat percentage gestegen naar 84 procent. 

Bredanaars zijn daarmee het meest honkvast van alle inwoners van de vijf grootste Brabantse steden (de B5). Zo zegt in Helmond slechts 69 procent van de inwoners in de gemeente te willen blijven wonen. Onder de B5 vallen verder ook nog Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. 

Brabantstadstudie

Dat blijkt uit de zogeheten Brabantstadstudie die gebiedsontwikkelaar BPD en de Rabobank hebben uitgevoerd naar de woonwensen van mensen in de B5. Het is een vervolg op het onderzoek dat in 2014-2015 is gedaan. Zo’n 2.500 Brabantse inwoners hebben in een online enquête inzicht gegeven in wat hun huidige woonsituatie is en wat hun woonwensen zijn. Per stedelijke regio zijn daarnaast groepsgesprekken gevoerd met inwoners.  

‘Best trots’

Bredanaars zijn over het algemeen ‘best trots’ op hun stad. De respondenten van de enquête gaven wonen en leven in de stad Breda het cijfer 8,1. Samen met Den Bosch wordt Breda daarmee het best gewaardeerd. De Bredanaars zijn voornamelijk enthousiast over de sfeer en gezelligheid van hun stad. Ook scoren groen, natuur en het aanbod van winkels hoog. 

Hoge woonlasten

Daar tegenover staat dat de Bredanaars hun woonlasten als hoog ervaren. Breda is de duurste woonstad van de B5. Vier op de tien bewoners in de regio Breda ervaart (heel) hoge woonlasten, wat hoger is dan het gemiddelde van 34 procent in de B5.  De belangrijkste consequenties voor deze bewoners zijn dat zij zuiniger leven en minder sparen. Verhuizen vanwege de (hoge) woonlasten wordt weinig overwogen.

De bevolking van Breda is wat betreft huishoudenssamenstelling en leeftijdsopbouw redelijk vergelijkbaar met het B5-gemiddelde. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt in Breda - net als in Den Bosch - hoger dan in Tilburg,  Eindhoven en Helmond.  

Woningvoorraad

Ook de woningvoorraad van Breda is redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde. Wat opvalt is dat van de B5 de bewoners van de gemeente Breda de grootste voorkeur hebben voor een appartement als gewenst woningtype (39 procent, terwijl nu 32 procent een appartement bewoont). Van de Bredanaars wil 20 procent het liefste een  een koopappartement (in Eindhoven, Tilburg en Helmond is dat 10 procent).

Wat betreft gewenste woonomgeving is voor 43 procent van de inwoners van Breda een wijk in de buurt van het centrum het meest populair. In geen andere B5-stad is die wens zo hoog. 

  1. Ziekenhuispersoneel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’
    PREMIUM

    Ziekenhuis­per­so­neel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’

    BERGEN OP ZOOM/BREDA - De kans is groot dat zorgpersoneel van Bravis ziekenhuis en Amphia in Breda meedoet met de aangekondigde landelijke ziekenhuisactie op 20 november. Arjan van de Broek van het actiecomité in Amphia zegt dat de actiebereidheid alleen maar groeit omdat er geen beweging zit in het, volgens hem, zeer povere cao-aanbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ook Wessel van Meer, trekker van de acties in Bravis, gaat ervan uit dat het Roosendaals/Bergse ziekenhuis weer aanhaakt.

In samenwerking met indebuurt Breda