Volledig scherm
Foto ter illustratie. © robin utrecht

Goedkope huurwoning in Breda wordt erg schaars

BREDA - De druk op de woningmarkt in de gemeenteBreda neemt toe. Vooral huurwoningen tot 400 euro worden schaars. Bijkomend probleem is dat veel statushouders zich voor deze woningen melden. 

Wie met een klein inkomen in aanmerking wil komen voor een goedkope huurwoning in de gemeente Breda, moet flink wat geduld opbrengen.  Het aanbod aan deze woningen (huurprijs tot 400 euro per maand) daalt, terwijl het aantal woningzoekende voor deze categorie huizen juist groeit.

Vier jaar

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Klik voor Wonen, de gezamenlijke verhuurwebsite van de drie grote woningcorporaties in Breda. Volgens WonenBreburg, AlleeWonen en Laurentius is de gemiddelde inschrijftijd inmiddels opgelopen tot vier jaar. Voor een goedkope huurwoning ligt die nog hoger.

De toegenomen schaarste aan goedkope en betaalbare huurwoningen (tot 628 euro) heeft volgens de corporaties twee belangrijke oorzaken. Er worden te weinig nieuwbouwwoningen in deze categorie gebouwd.  Bovendien nam het aantal statushouders dat zich voor een woning meldt, vorig jaar fors toe.   

Statushouders

Van alle beschikbare huurwoningen in de gemeente Breda werd in 2016 34% aan statushouders toegewezen. Veel meer dan in 2015.  Van alle betaalbare huizen was dat één op de vijf. Die, vergeleken met eerdere jaren, fors gestegen percentages zijn een direct gevolg van de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden naar Nederland. Een deel van de asielzoekers kreeg een verblijfsstatus en zoekt nu naar een woning. 

Van de bijna 1.800 woningen in de gemeente Breda die vorig jaar een nieuwe huurder kregen werd 66% verhuurd aan huishoudens die al in Breda woonden. Ruim 13% werd met voorrang verhuurd aan statushouders die voorheen in asielzoekerscentra door het hele land woonden. 

Meer woningen

De druk op de woningmarkt zal, zo verwachten de corporaties, dit jaar iets verbeteren.  Zo zegt Laurentius dit jaar veel meer woningen in het betaalbare segment aan te bieden. Bovendien neemt het aantal statushouders dat zich inschrijft voor een huurwoning wat af. 

De afgelopen jaren nam de gemiddelde inschrijftijd bij een van de drie Bredase woningcorporaties gestaag toe. Van 3,6 jaar in 2013 naar 4 jaar vorig jaar. Voor de komende jaren denken de corporaties meer druk van de ketel te kunnen halen door nog minder woningen uit hun eigen bestand te verkopen en meer betaalbare huurwoningen te gaan bouwen. 

In samenwerking met indebuurt Breda