Glasverbod voor kleiner gebied

Paul Verlinden

Breda

Het drie weken durende glasverbod dat voor het hele centrum van Breda is afgekondigd in verband met de evenementen Serious Request en Winterland Breda wordt mogelijk ingeperkt. 

Het glasverbod is geen doel op zich. Het gaat om de veiligheid. En bij grote drukte kan glas buiten gevaarlijk zijn. Als het minder druk is, kunnen we het glasverbod terugbrengen tot alleen die gebieden waar het echt nodig is,” aldus burgemeester Paul Depla. 

Het verbod ging in op 16 december en duurt in principe tot en met 8 januari, als Winterland Breda is afgelopen. Het glasverbod geldt alleen voor de buitenruimte. Binnen kan de horeca gewoon glas gebruiken. 

Het glasverbod gold in eerste instantie voor het hele gebied in het centrum,  vanaf het station tot en met het Van Coothplein. Omdat op dat laatste plein en in de omgeving van het station geen extra drukte bij de horeca was, is het verbod daar vorige week al opgeheven.

Nu Serious Request is afgelopen, wordt Winterland apart bekeken. Het verbod blijft van kracht op plekken waar Winterland echte activiteiten heeft, zoals op de Havermarkt en in het Valkenberg. Maar voor de Grote Markt en de aanpalende straten bekijkt de gemeente of het regime kan worden aangepast. 

Winterland gaat ondertussen nog anderhalve week door. Op de Grote Markt zal van het evenement echter weinig te zien zijn. Door de aanwezigheid vorige week van Serious Request kon op het plein niets voor Winterland worden opgebouwd. Bovendien keert volgende week de weekmarkt weer terug naar de Grote Markt.

Verder is  duidelijk dat er ook geen alternatieve vuurwerkshow komt met oud & nieuw. De organisatie van Winterland wilde een grote vuurwerkshow bij het Spanjaardsgat geven. Het vuurwerk zou afgevuurd worden vanaf het KMA-terrein. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het KMA-complex, keurde de show echter af, nadat de brandweer had gewezen op de mogelijke risico's voor de monumentale panden. 

De organisatie van Winterland - die erg teleurgesteld is over het besluit - heeft met de gemeente de afgelopen dagen nog wel overlegd over een alternatieve locatie voor een vuurwerkshow. "Maar de termijn is te kort omdat nog te kunnen regelen," aldus Arno van der Star van Winterland.

In samenwerking met indebuurt Breda