De ansichtkaart die de gebruikers van De Roosberg in Bavel donderdag uitdeelden bij de Bredase gemeenteraad om aandacht te vragen voor de veiligheid bij het sportpark.
Volledig scherm
De ansichtkaart die de gebruikers van De Roosberg in Bavel donderdag uitdeelden bij de Bredase gemeenteraad om aandacht te vragen voor de veiligheid bij het sportpark. © Paul Verlinden

Geld voor topsporthal en Nieuwe Mark, maar ook aandacht voor Roosberg, CPO en hoge gebouwen

BREDA - Breda kan volgend jaar flink gaan investeren in grote projecten. Maar er is ook aandacht voor CPO-bouwen, leningen voor energietransitie, de verkeerssituatie bij de Roosberg in Bavel, afvalbakken en hele hoge gebouwen. 

Het doortrekken van de Nieuwe Mark (kosten 18,2 miljoen euro), de bouw van een topsporthal (24,9 miljoen) en de realisatie van een nieuwe daklozenopvang (4,2 miljoen). De drie grote investeringen die het college van B en W volgend jaar in Breda wil doen, kwamen donderdagavond zonder slag of sloot door de gemeenteraad.

Met name oppositiepartijen GroenLinks en SP waren in eerder vergaderingen kritisch over het vele geld dat naar de Nieuwe Mark en topsporthal gaat. Donderdag bij de definitieve behandeling van de begroting, herhaalde SP-fractievoorzitter Bas Maes dat het volgens hem ‘prestigeprojecten’ zijn die de gemeentelijke schulden onnodig laten oplopen.

Maar tot voorstellen om te schrappen in de grote investeringen kwam het niet. Het was dan ook al duidelijk dat een grote meerderheid van de raad - met de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA voorop - er een groot voorstander van is. “Een begroting bomvol ambities. Betaalbaar. En met ruimte voor een nog mooiere toekomst voor ons Breda”’, aldus VVD-leider Arnoud van Vliet.

Parkeertarieven

Joep Taks van 50PLUS (gedoogpartner van de coalitie) vatte de tevredenheid over de begroting bondig samen: “De stad gaat niet op slot en inwoners worden grotendeels ontzien”. Met dat laatste doelde hij op de beperkte stijging van lokale belastingen (plus 1,8 procent) en een verhoging van 10 cent per uur van de parkeertarieven. De hondenbelasting wordt zelfs afgeschaft in Breda met ingang van 2020.

Quote

Een begroting bomvol ambities. Betaalbaar. En met ruimte voor een nog mooiere toekomst voor ons Breda

Arnoud van Vliet, VVD

De begroting werd goedgekeurd door alle partijen, op de SP na. De SP stond sowieso vrijwel alleen, want alle moties die de partij indiende, werden door een grote meerderheid afgewezen. Andere oppositiepartijen haalden wel het nodige binnen.

GroenLinks slaagde er in drie ton extra los te peuteren voor de energietransitie. Het college had daar zelf al één miljoen euro voor ingeboekt. Dat geld wordt in eerste instantie ingezet in twee wijken (Fellenoord, Hoge Vucht) voor verduurzaming van woningen. De drie ton die daar nu bij komt, is bestemd om leningen te verstrekken aan woningeigenaren in andere wijken. Het gaat dan om mensen met een smalle beurs die willen verduurzamen en bij een bank geen lening kunnen krijgen.

CPO-bouwen

Op het gebied van woningen kreeg het CDA het voor elkaar om CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In een unaniem aangenomen motie werd het college opgedragen een ‘maximale inspanning te leveren om betaalbare grond op de juiste plaats voor CPO beschikbaar te krijgen’. Zo krijgen starters en ouderen de kans in hun eigen omgeving te blijven wonen.’ Het college neemt dit mee in het CPO-beleid dat in de maak is en waarin uitgegaan wordt van in elk geval 270 CPO-woningen.

De Roosberg

Voorafgaande aan de raadsvergadering hadden de gebruikers van De Roosberg in Bavel (onder wie de manege, de tennis- en de voetbalclub) ansichtkaarten uitgedeeld waarmee aandacht werd gevraagd voor de veiligheid bij het sportpark. Het is daar erg druk met verkeer, terwijl er maar één smalle toegangsweg is.

Quote

De stad gaat niet op slot en inwoners worden groten­deels ontzien

Joep Taks, 50PLUS

Twee jaar geleden wezen dorpsraad en verenigingen daar al op in een sessie met gemeenteraad. Dat leidde tot een onderzoek van de gemeente, waar uitkwam dat een extra ontsluitingsweg de oplossing zou zijn. Voor die oplossing - die zo’n 5 ton kost - is tot op heden echter geen geld uitgetrokken door het college. Het CDA kwam met een motie om de verkeer- en parkeerproblematiek bij De Roosberg op te pakken en met ‘een haalbare oplossing te komen’ in 2020 of 2021. De motie kreeg brede steun (alleen GroenLinks stemde tegen.)

------------------------------------------------------

Geen Chinese ondertiteling

Een selectie van enkele andere voorstellen die bij de begrotingsbehandeling werden gedaan:

- In een van ironie doorspekte motie hekelde de SP de stedenband van Breda met de Chinese stad Yangzhou. In het voorstel verzocht de SP deze band te versterken door de Chinese vlag in de raadszaal op te hangen en de raadsvergadering te ondertitelen in het Chinees... ‘of‘anders te kappen met deze geldverslindende onzin die Breda nog nooit een aantoonbare euro of baan heeft opgeleverd’. De motie haalde het niet. Wel zal de band met Yangzhou aan de orde komen in een nadere discussie over de internationale betrekkingen van Breda.

- In een VVD-motie werd het college opgedragen ‘in de hoogbouwvisie lef te tonen door ruimte te maken voor een aantal iconische gebouwen van minstens 100 meter hoog en tevens zoeklocaties aan te wijzen’. Dat brengt volgens de VVD de grootstedelijke ontwikkeling van Breda naar een hoger plan en levert een bijdrage aan de grote woonvraag. De motie haalde het dankzij steun van PvdA en D66. De voltallige oppositie stemde tegen.

- Unanieme steun was er voor de motie van D66 om in de hele gemeente in te zetten op ‘slimmere, opvallendere, mooiere, grotere en meer strategisch geplaatste afvalbakken’. Aanleiding is dat vanaf 2020 de afvalbakken in de openbare ruimte vervangen moeten worden. Nu zitten volgens D66 de bakken vaak overvol óf zijn juist leeg omdat ze te weinig opvallen.  

In samenwerking met indebuurt Breda