Geen vluchtelingen in belastingpand Breda

door Palko Peeters

BREDA - Er komen definitief geen vluchtelingen in het lege belastingpand aan de Gasthuisvelden in Breda. De gemeente maakt dat zojuist bekend. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet af van gebruik van het complex als reservelocatie (wissellocatie) voor het geval de vluchtelingenstroom weer toeneemt.

,,Eind december 2016 hebben wij met het COA gesproken over de door ons aangeboden locatie voor vluchtelingenopvang aan de Gasthuisvelden. Het COA heeft aangegeven dat er landelijk geen behoefte is aan extra opvangcapaciteit. De verwachting is, mede door het EU-akkoord, dat de uitstroom van vluchtelingen hoger blijft dan de instroom. Het COA heeft 58.000 opvangplaatsen, en de huidige behoefte is 28.000. Mocht de instroom weer aantrekken, dan zijn er ruim voldoende reserve-opvangplaatsen'', aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. ,,Het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden wordt dan ook niet in gebruik genomen als asielzoekerscentrum, en ook niet in reserve gehouden als wissel- of reservelocatie voor de regio.''

Het COA is volgens B en W wel op zoek naar kleine opvanglocaties voor elk tien tot twintig minderjarige asielzoekers, en wil daar graag met ons over in gesprek. Het college gaat zich beraden over deze vraag. Het voormalige belastingkantoor maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden; het gebied vanaf de voormalige rechtbank tot aan de Markendaalseweg, inclusief het kazerneterrein. ,,Op dit moment wordt het pand tijdelijk beheerd door Camelot. Nu het COA heeft besloten het gebouw niet te gebruiken voor vluchtelingenopvang, komt het weer vrij voor andere tijdelijke of definitieve invullingen. Wat er uiteindelijk met het pand gebeurt, hangt af van de totale, gefaseerde gebiedsontwikkeling.''

In de door de raad vastgestelde en zogeheten Schakelkaart voor de Gasthuisvelden speelt in de eerste fase de afronding van de Nieuwe Mark, de herontwikkeling van het voormalige UWV-gebouw aan de Markendaalseweg en de ingebruikname van de panden in Seelig-Noord door de Rooi Pannen. ,,In die gebiedsvisie komen vanaf 2021 de voormalige rechtbank en belastingkantoor aan bod. Als laatste volgt de definitieve inrichting van Seelig-Zuid. Zoals u weet, hebben wij mondelinge overeenstemming met het COA over de huur- en bestuursovereenkomst. Wij gaan op korte termijn verder in gesprek met het COA over de gewijzigde situatie en de afhandeling van de daarmee samenhangende consequenties.''

In samenwerking met indebuurt Breda