Volledig scherm
Het gebied waar de gemeente Breda het voorkeursrecht op wil vestigen, is het groene gebied in het midden van het kaartje: tussen de A27, Molen de Hoop, de Vennekes en de Deken dr. Dirckxweg. © Google

Eventuele nieuwe wijk bij Bavel laat nog zeker vijf tot tien jaar op zich wachten

BREDA - De eventuele komst van een nieuwe, grote woonwijk tussen het dorp Bavel en de A27 levert geen bijdrage aan de opgave die het Bredase college van B en W zich zelf heeft gesteld om binnen vier jaar 6.000 woningen te bouwen of in de planning te hebben. Als er al een nieuwe wijk komt, zal dat pas op (middel)lange termijn zijn.

“Dat heb je het over een periode van zeker vijf tot tien jaar,” aldus wethouder Paul de Beer gisteravond tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Voorkeursrecht

De gemeente wil het voorkeursrecht vestigen op het gebied dat ongeveer 15 hectare groot is, wat inhoudt dat de perceeleigenaren hun grond alleen aan de gemeente Breda mogen verkopen. Verplicht zijn ze dat (voorlopig) echter niet.

Op 12 november 2019 heeft het college kenbaar gemaakt het voorkeursrecht toe te willen passen op het (vooral agrarische) gebied, dat gespiegeld ligt ten opzichte van de wijk Nieuw Wolfslaar aan de andere kant van de A27. Vanaf dat moment konden de eigenaren hun grond al niet meer verkopen.

Raad akkoord

De gemeenteraad moet er wel binnen drie maanden mee instemmen, anders vervalt het recht. Maar het werd gisteren al duidelijk dat de raad met het voorstel akkoord zal gaan. Dat betekent ook dat als er eigenaren zijn die al snel hun grond willen verkopen, de gemeente die zal afnemen.

Woonwijk

De gemeente heeft vanaf nu drie jaar de tijd om een omgevingsvisie voor het gebied te maken waarin staat dat er een woonwijk komt. Gebeurt dat niet binnen die periode, dat kunnen eigenaren de grond aan anderen verkopen (mochten ze dat nog niet gedaan hebben aan de gemeente).

“Gebeurt het wel, dan hebben we vanaf dan weer drie jaar tijd om een bestemmingsplan te maken. En daarna is er in theorie nog een periode van tien jaar om alle gronden te verwerven en te beginnen met bouwen,” zo legde gemeentelijk projectleider Jan Dirk Geschiere aan de raad uit.

Grondspeculatie

Dat de gemeente nu het voorkeursrecht wil toepassen (en wil beginnen met eigenaren uit te kopen), is met name om grondspeculatie tegen te gaan, zei wethouder De Beer eerder al: “Door de grond zelf te kopen kunnen wij sturen dat gebouwd wordt waar de meeste behoefte aan is, zoals middeldure woningen en huizen voor starters en ouderen.”

Bezwaren

Het voornemen van de gemeente om het voorkeursrecht toe te passen, heeft geleid tot een aantal bezwaren van met name de perceeleigenaren. Zij vinden onder andere dat de actie van de gemeente Breda ‘het karakter van een drukmiddel’ heeft.

De gemeente is het daar niet mee eens en wijst er op dat als een eigenaar niet wil verkopen, hij of zij daartoe niet verplicht is. ‘Het voorkeursrecht is slechts een passief verwervingsinstrument’, aldus de gemeente. Wel zou er op de langere termijn een onteigeningsprocedure kunnen worden gestart.

In samenwerking met indebuurt Breda