Volledig scherm
Foto van de Kleine Schans en molen De Arend in Terheijden. © Rijan van Leest

'Dijkverbetering in Terheijden is complex'

Waterschap Brabantse Delta neemt eind dit jaar een besluit over het verbeteren van de dijken langs de Mark in Terheijden.

Het dijkgebied in en rond het dorp is volgens Brabantse Delta ingewikkelder dan elders in West-Brabant waar dijken verbeterd moeten worden. Het waterschap heeft daarom meer tijd nodig voor het ontwikkelen van plannen.

,,Het is een complex gebied met landelijke, maar ook veel stedelijke delen'', zegt Stefanie Hermens, woordvoerster van Brabantse Delta. ,,Met stedelijk bedoelen we dat de waterkeringen hier vrij dicht bij gebouwen staan, waardoor we ingewikkeldere constructies moeten bedenken en meer te maken hebben met bewonersbelangen. Bovendien moeten we rekening houden met een monumentale molen en vestingwerk De Kleine Schans.‘’

Op 18 december kiest het waterschap welke plannen er in en rond Terheijden uitgevoerd worden. Voor de gebieden van de gemeenten Breda, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen neemt het waterschap al op 23 oktober een besluit.

Regionale keringen

De dijken langs de Mark voldoen nu niet aan de eisen die de regering stelt aan regionale keringen. De dijkvakken in de gemeente Drimmelen werden zonder uitzondering afgekeurd op hoogte. Brabantse Delta ontwikkelde daarom samen met bewoners en andere belanghebbenden 'kansrijke alternatieven' voor de versterking van de dijken in het dorp en het buitengebied.

Terheijden is door het waterschap verdeeld in vijf gebieden: Markkant, Haven, Bastion, Molenstraat-Kleine Schans-Laakdijk en Buitengebied. Voor elk van deze trajecten worden nu drie voorkeursalternatieven geselecteerd. ,,Deze zijn alle haalbaar en worden nu beoordeeld op onder meer kosten en imago. Het allerbelangrijkste is de waterveiligheid", zegt Hermens.

De geselecteerde voorkeursalternatieven worden na de zomer besproken met de gemeente, provincie en andere belanghebbenden. Bovendien organiseert het waterschap in het najaar een informatiebijeenkomst.

Het is nog niet bekend wanneer het werk begint aan de dijken. Hermens: ,,Het traject loopt van Steenbergen tot Terheijden. Het gaat om 22 kilometer dijken.'' Als het werk maar in 2023 klaar is.

In samenwerking met indebuurt Breda