Volledig scherm
De topsporthal komt voor een deel in het groene gebied achter het Vitalis-college, waar nu onder meer een Cruyff Court ligt. © Google

Cruyff Court in Breda-Noord blijft behouden maar krijgt mogelijk andere plek

BREDA - Door de komst van de nieuwe topsporthal in Breda-Noord krijgen het Johan Cruyff Court en het naastgelegen basketbalveldje daar mogelijk een andere locatie. Uitgangspunt is wel dat deze sportvoorzieningen behouden blijven.

Dat blijkt uit een notitie van het college van B&W over de aanpassing van bestemmingsplan Breda-Noord zodat de topsporthal (ook wel ‘talentencentrum’ genoemd) daar gerealiseerd kan worden.

Openbaar groen

Begin dit jaar heeft het college het ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd. Daar zijn slechts twee zienswijzen op gekomen van mensen die beiden dezelfde zorgden deelden. De indieners vrezen dat het Johan Cruyff Court en het basketbalveldje op de hoek van de Groenedijk en Hamdijk in het gedrang komen. Zij wijzen op het grote maatschappelijke belang van de sportvoorzieningen. Ook vinden ze dat het openbaar groen rondom de veldjes beschikbaar moet blijven voor de buurt.

Aanpassingen

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college het bestemmingsplan aangescherpt, zodat de sportvelden behouden kunnen blijven. ‘Echter, het is mogelijk dat deze voorzieningen niet op de huidige plek kunnen blijven liggen of dat ze in een andere vorm terugkomen,’ aldus het college. Ook zal het openbare karakter van het groen behouden blijven, maar wellicht zijn hier ook aanpassingen voor nodig.

Volgens het college zullen omwonenden en gebruikers van de locatie betrokken worden bij de verdere invulling van de topsporthal en het omliggende gebied.

Grote sporthal

Volledig scherm
Heropening van het Cruyffcourt in 2016. © ron magielse / pix4profs

Hoe het nieuwe complex er precies uit gaat zien en waar het exact gepositioneerd wordt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het op het terrein van het Vitalis-college komt tussen de Terheijdenseweg en Hamdijk. Er wordt uitgegaan van in elk geval een sporthal van 32 bij 48 meter. Daarnaast komt een indoor-atletiekvoorziening (met zesbaans sprintbaan) van 90 meter lang en 12 tot 25 meter breed.

In het complex komen vergaderzalen, leslokalen, horeca, kantoren, kleedruimten en een krachthonk. Verder maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk dat er eventueel een kinderdagverblijf, een sporthotel en sportwinkels komen.

In het centrum, dat in 2022 gereed moet zijn, zal niet alleen door topsporttalenten worden getraind. Het is nadrukkelijk ook bedoeld voor de breedtesport, zodat ook amateurverenigingen er terecht kunnen. Een belangrijke gebruiker wordt tevens het Vitalis College. 

In samenwerking met indebuurt Breda