Bredase proef met bijstand niet in strijd met de wet

BREDA - Met de proef waarbij bijstandsgerechtigden geen sollicitatieplicht hebben en 2.000 euro werkbudget krijgen, kleurt Breda binnen de lijntjes van de wet. Het project gaat daarom gewoon door in de gemeente, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Volledig scherm
© anp

De Bredase VVD-fractie trok aan de bel toen het plan een paar weken terug werd ontvouwd. ,,Is het college zich ervan bewust dat zij met dit voorgenomen experiment in strijd met de wet handelt?'', doelde fractievoorzitter Thierry Aartsen op het tijdelijk schrappen van de sollicitatieplicht. ,,Een verplichting om minstens één keer per week een sollicitatiebrief te versturen, is niet meer dan normaal.'' Aartsen verwees daarbij naar de Participatiewet, waarin de verplichting tot solliciteren als bijstandsgerechtigde is opgenomen.

Wethouder Marianne de Bie stelde daarop een onderzoek in om te kijken of de wet al dan niet overtreden werd met dit experiment. Dat is niet het geval, zo blijkt nu. In de Participatiewet is niet letterlijk een sollicitatieplicht opgenomen, maar de 'verplichting om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen'. Daarmee handelt het college niet in strijd met de wet, stelt ze zelf in een brief aan de gemeenteraad.

,,Dit experiment is ontwikkeld om kandidaten die ouder zijn dan vijftig jaar een ander instrument aan te bieden in onze reguliere dienstverlening binnen de kaders van de Participatiewet. De werkzoekenden behouden de uitkering, de sollicitatieplicht vervalt in deze periode en ze krijgen een budget mee van 2.000 euro.''

De deelnemers mogen het budget naar eigen inzicht inzetten. De gemeente gaat uit van 'maximale zelfregie'. Er staat wel een inspanningsverplichting tegenover.

In samenwerking met indebuurt Breda