Volledig scherm
Pix4Profs-Ron Magielse Dit voorjaar is onder meer het startsein gegeven voor de bouw van 17 sociale huurwoningen in de Bredase wijk de Driesprong. © Pix4Profs-Ron Magielse

Breda wil niet meer dan 40 procent sociale huur in elke wijk

BREDA - Breda zet een maximum op het aantal sociale huurwoningen dat er in een wijk mag worden gebouwd. In beginsel mag niet meer dan veertig procent in die categorie vallen. Waar dat wel het geval is, moet het aantal worden teruggebracht.

Dat is een van de afspraken die burgemeester en wethouders hebben gemaakt met de woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurderskoepel. In deze ‘alliantie’ die loopt tot en met 2023 staat verder ook dat de woonlasten in principe met niet meer dan twee procent per jaar stijgen en dat de onroerend zaakbelasting (ozb) voor woningen elk jaar met één procent daalt.

Terughoudend

Ook afgesproken: de corporaties zijn ‘terughoudend’ met zowel de verkoop en de sloop van sociale huurwoningen. Op het gebied van de sociale huur zijn de drie corporaties een machtsfactor van belang. Ze bezitten 29 procent van de Bredase woningvoorraad: 23.700 woningen.

In de alliantie hebben gemeente afspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke opgave in Breda voor de komende vijf jaar. Op de agenda staan thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en veiligheid prominent benoemd

Woningvoorraad

De corporaties bezitten in Breda 29% van de woningvoorraad. Ze zijn eigenaar van in totaal ruim 23.700 woningen in de stad. Dat er 1200 sociale huurwoningen moeten bijkomen is al afgesproken door de coalitiepartners VVD, D66 en PvdA in hun bestuursakkoord ‘Lef & Liefde’ dat ruim een jaar geleden is gepresenteerd.

Daarin staat ook dat er in de stad in totaal 6000 woningen moeten bijkomen. Daarvoor is 14 miljoen euro vrijgemaakt. Dat geld gaat voor naar 1800 woningen in het ‘middensegment’. De bouw van de sociale woningen wordt beschouwd als een ‘primaire verantwoordelijkheid’ van de corporaties.

In samenwerking met indebuurt Breda