Volledig scherm
Geeren-Zuid in het noordelijke stadsdeel Hoge Vucht. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Breda gaat aan de slag met kwetsbare wijken

BREDA - Dit jaar nog moet duidelijk zijn hoe Breda de kwetsbare wijken gaat aanpakken. De gemeenteraad heeft hiervoor donderdagavond unaniem een motie ingediend. Aanleiding is het debat over de toekomst van de wijk Hoge Vucht, bij uitstek een wijk die extra aandacht vraagt. 

Maar ook de meer in de binnenstad gelegen wijken Heuvel, Tuinzigt, Haagpoort en ook Kesteren en Muizenberg in de Haagse Beemden gelden als ‘kwetsbare wijken’. Het debat over de Hoge Vucht is eerder dit jaar aangezwengeld door D66 en PvdA die zich grote zorgen maken over de toekomst van dit stadsdeel. 

In ‘Hoge Vucht brengt het samen 2020-2030' roepen de twee fracties op in te grijpen in de scheefgroei: er woont een oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond en een laag inkomen. In de achtergrondanalyse Hoge Vucht (maart 2019) bevestigen B en W het beeld: ,,Vergeleken met andere gemeenten is het vrij uniek dat in een gebied met een oppervlakte als van de Hoge Vucht zoveel sociale huur en relatief goedkope woningen bij elkaar staan.” 

Speerpunten

Veiligheid en leefbaarheid staan onder druk in de wijk. De door alle acht partijen ondertekende motie ‘De Hoge Vucht versterken’ geldt als voorlopig sluitstuk van het debat. De partijen vragen het college om een wijkenplan, speerpunten: meer aandacht voor de jongeren (schooluitval, stageplekken, talentontwikkeling); voor stedenbouw als het gaat om samenstelling van de wijk (minder sociale huur); voor de ‘witte vlucht’ in het basisonderwijs en bij de sportclubs (voetbal) en het welzijnswerk onder de loep nemen. 

Concrete resultaten

Raadslid Faissal Boulakjar (D66) zegt desgevraagd over de motie: ,,We willen tevens concrete resultaten zien van organisaties die we als gemeente subsidiëren om jongeren in de Hoge Vucht te ondersteunen naar opleiding, stage of werk. En projecten zouden afgestemd moeten zijn op de behoefte in de wijk.”  Wethouder Miriam Haagh (PvdA, wijkaanpak) zei eerder in het debat dat er al het nodige gebeurt in de wijken. Na grote wijkontwikkelingsplannen die vanaf 2001 zijn ingezet, ligt de focus de afgelopen jaren op iedere wijk afzonderlijk. Want de problemen zijn niet overal gelijk. De wijkplatforms, een relatief nieuw instrument, werken volgens Haagh nog niet naar wens. De platforms worden veelal gedragen door professionals, waar de wethouder liefst ook meer betrokkenheid van bewoners ziet. 

  1. Ziekenhuispersoneel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’
    PREMIUM

    Ziekenhuis­per­so­neel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’

    BERGEN OP ZOOM/BREDA - De kans is groot dat zorgpersoneel van Bravis ziekenhuis en Amphia in Breda meedoet met de aangekondigde landelijke ziekenhuisactie op 20 november. Arjan van de Broek van het actiecomité in Amphia zegt dat de actiebereidheid alleen maar groeit omdat er geen beweging zit in het, volgens hem, zeer povere cao-aanbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ook Wessel van Meer, trekker van de acties in Bravis, gaat ervan uit dat het Roosendaals/Bergse ziekenhuis weer aanhaakt.

In samenwerking met indebuurt Breda