Volledig scherm
Archieffoto © Thinkstock

Basisscholen Zundert: nieuwbouw voor twee locaties

ZUNDERT - De Zundertse politiek omarmt de plannen van het college voor de vorming van Integrale Kind Centra (IKC) in de gemeente, en neemt ook vast een voorschot op de locatiekeuze. Dat werd woensdagavond duidelijk in een lange vergadering van de Ronde.

De omvorming en huisvesting van de Zundertse basisscholen, het Integraal Huisvestings Plan (IHP), is al lang punt van discussie. De gemeente wil nu naar twee IKC’s, naar model van de nieuwe St. Bavoschool in Rijsbergen. Waar overigens al een capaciteitsprobleem dreigt, maar dat later. 

Eerst kwam de vorming van de IKC’s aan de orde. Dat voorstel kwam tot stand met het Zundertse onderwijs zelf, dat voor de vergadering de steun voor het plan kracht bijzette. De nood is hoog, de roep om nieuwbouw is duidelijk, haast is geboden. Iets wat de fracties woensdag allen onderschreven. Hoewel IKC en IHP los van elkaar op de agenda stonden, liepen de discussies over de punten door elkaar heen. 

Twee locaties

CDA’er Jan Aerts zei nog dat het geen besluit was om tot één locatie in Zundert en één in Klein Zundert te komen, maar daar gaat iedereen nu wel van uit. Voor Klein Zundert ligt de locatie van de huidige St. Antoniusschool voor de hand, waar de fracties nieuwbouw willen zien. Het College presenteerde deze week zes locaties voor Zundert, maar daar werd woensdagavond door de raadsleden al meteen rigoureus in geschrapt; te druk, te dicht bij de andere school, te ver naar de buitenkant van het dorp, eigenlijk bleek alleen de locatie van de huidige Zonnebloemschool over. Wethouder De Beer dacht even dat de fracties de Annaschool ook nog als optie zagen, maar dat was niet het geval. Dus neigt Zundert sterk naar een nieuw te bouwen IKC op de Zonnebloemlocatie, en nieuwbouw in Klein Zundert.

Te klein

Over de St. Bavoschool ontspon zich een discussie over de problemen rond de grootte. De school, ook een IKC, blijkt amper twee jaar na de opening al te klein. De fracties beaamden dat het budget destijds ook wel erg krap was, maar om er nou enkele lokalen aan te bouwen is ook zo wat. Temeer daar er op loopafstand locaties voorhanden zijn: een leegstaand pand van Surplus en een gymzaal van Thuisvester. Het is een stuk voordeliger om die voor de uitbreiding van St. Bavo te gebruiken, is de breed gedragen mening.

Overigens zijn de benodigde investeringen en de kapitaalslasten voor de huisvesting nog niet duidelijk. Het College becijfert de kosten van nieuwbouw op 6,5 miljoen euro, maar dat moet de tijd uitwijzen.

Op 3 december gaat de discussie over de Zundertse scholen verder in de gemeenteraad.

In samenwerking met indebuurt Breda