Baarle: uitbreiding veehouderijen

door Palko Peeters

BAARLE-NASSAU De gemeente Baarle-Nassau heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor uitbreiding van de veehouderijen aan Klein Bedaf 3 en Klein Bedaf 3a en 3b. Het gaat om een varkens- en geitenhouderij. Een raadsmeerderheid stemde begin december in met uitbreiding van de veehouderijen.

De uitbreiding van de veehouderijen heeft de laatste jaren voor de nodige discussie gezorgd. De ABC-Milieugroep en ook de familie Seegers die op Klein Bedaf 3 wonen, maakten bezwaar. Toch stemden de collegepartijen CDA en Fractie Ulicoten en ook Fractie Baarle! in. De fracties van VPB en Keerpunt '98 stemden tegen. Deze laatste twee partijen baseren zich met name op de veranderde inzichten als het om uitstoot en milieu gaat. De drie andere partijen vinden dat aan de toezeggingen die in het verleden zijn gedaan, ook door de provincie, moet worden voldaan. Het gaat om een gebied met intensieve veeteelt. De toezeggingen vloeien voort uit het oorspronkelijke plan van de provincie voor een landbouw-ontwikkelingsgebied. Half december werd bekend dat een in maart 2015 opgericht urgentieteam voor de familie Seegers is opgegeven. 'Helaas', aldus wethouder Jan van Cranenbroek (CDA), is er geen oplossing gevonden voor de familie. Verkoop van het pand van Seegers ging niet door. De gemeente vindt de locatie ongeschikt voor vestiging van een veehouderij.

In samenwerking met indebuurt Breda