Accountant: gemeente Zundert maakte fouten bij ontmanteling camping Fort Oranje

De gemeente Zundert heeft twee jaar geleden fouten gemaakt bij het zoeken naar bedrijven die het beheer en uiteindelijke ontmanteling van camping Fort Oranje voor hun rekening wilden nemen.

Volgens de accountant aan wie de gemeente de cijfers over de jaarlijkse in- en uitgaven moet voorleggen, had Zundert voor die klus de Europese aanbestedingsregels moeten volgen. Als dat was gebeurd hadden diverse bedrijven voor die klus een offerte kunnen uitbrengen. Maar inplaats daarvan koos Zundert ervoor om, zonder openlijke aanbesteding, met bedrijf Slufter Beheer in zee te gaan. Met de inhuur van dat bedrijf was een bedrag gemoeid van 2,4 miljoen euro.

‘Niet rechtmatig’

Door die handelwijze krijgt Zundert voor haar jaarrekening over 2018 officieel geen goedkeuring van de accountant als het gaat om rechtmatigheid. Volgens de Zundertse wethouder Johan de Beer kon de gemeente twee jaar geleden niet anders dan heel snel besluiten met een bedrijf in zee te gaan, inplaats van een tijdrovende Europese aanbesteding te volgen. ,,Er was sprake van een crisissituatie. We moesten, in het belang van de toenmalige bewoners van Fort Oranje, snel handelen.’’

Afsluiten electriciteit

In juni 2017 liet de gemeente Zundert eigenaar Cees Engel van Fort Oranje weten dat het op termijn gedaan moest zijn met de camping. In een reactie daarop gaf de eigenaar aan op korte termijn de electriciteit voor de bewoners te willen afsluiten. Zundert besloot toen het beheer van de camping per direct over te nemen waarna Slufter Beheer werd ingehuurd om de ontmanteling verder voor zijn rekening te nemen. De afkeuring van de accountant voor de jaarrekening heeft geen consequenties voor de gemeente. De Beer: ,,We zijn er niet trots op. Maar het heeft voor de gemeente geen gevolgen.’’

Volledig scherm
In 2017 werd onder het beheer van het bedrijf Slufter Beheer veld voor veld op camping Fort Oranje ontruimd. Achteraf, zo zegt de accountant die zich over de jaarrekening van de gemeente Zundert boog, heeft de gemeente daarbij fouten gemaakt. Zo had Zundert niet zomaar met dit bedrijf in zee mogen gaan. © ANP

In samenwerking met indebuurt Breda