Volledig scherm
Het kantoor van ABN AMRO in de hoek Heerbaan en Kemelstede in Heusdenhout. De bank denkt aan sloop en woningbouw. © Palko Peeters

ABN AMRO wil sloop van
kantoren in Heusdenhout en
denkt aan woningbouw

BREDA - ABN AMRO wil de twee kantoren aan de Kemelstede 2-4 in wijk Heusdenhout in Breda afstoten en vraagt de gemeente woningbouw toe te staan. B en W staan in beginsel positief tegenover sloop en herontwikkeling. Ook de wijkraad juicht woningbouw op deze plek toe.

Het gaat om twee kantoren van in totaal 12.000 vierkante meter gelegen in de oksel van de Heerbaan, Kemelstede en zuidelijke rondweg. Het perceel omvat 22.000 vierkante meter, er ligt een parkeerterrein bij met 290 parkeerplaatsen. De bank geeft aan dat wonen op deze plek de verkoop van de panden het meest kansrijk maakt. Dan moet wel het bestemmingsplan worden aangepast. 

Het pand Kemelstede 2 is tot december in gebruik door de bank, gebouwd in 1975. Het pand Kemelstede 4 wordt tot eind 2020 gehuurd door Meeùs Verzekeringen en is in 1999 gebouwd. Beide gebouwen voldoen volgens de bank niet meer aan de moderne kantooreisen. Daarom wordt gedacht aan sloop en nieuwbouw. Het college vindt een woonfunctie 'acceptabel', eventueel gecombineerd met andere functies. Er mag tot 25 meter hoog gebouwd worden. 

Quote

Er worden nu nog geen stedenbouw­kun­di­ge randvoor­waar­den meegegeven.

B en W, Gemeente Breda

Een studie moet uitwijzen wat er precies gebouwd kan worden. B en W: ,,Er worden nu nog geen stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven, zoals maximale bouwhoogte en aantal woningen. Om het proces niet vooraf te beïnvloeden.'' Het college ziet een mix van woningtypen verrijzen voor diverse doelgroepen, van sociale huur en middeldure huur (tot 850 euro) tot grondgebonden koopwoningen en appartementen. Duurdere koopwoningen en koopappartementen vanaf 350.000 euro zijn niet gewenst. ,,Voor Heusdenhout is het belangrijk dat ouderen uit de buurt kunnen doorstromen in de eigen woonwijk. Nieuwbouw op de locatie Kemelstrede 2-4 kan daaraan bijdragen.'' 

Duurzaamheid

Extra aandacht vraagt het college voor de verkeersontsluiting, milieu, recreatie en de ligging bij de A27 en het LPG-tankstation op de Heerbaan. De in de jaren '70 gebouwde wijk telt 5.200 bewoners. 45 procent van de woningen is in bezit van de corporaties. Wijkraadvoorzitter Rien Brans ziet kansen voor een forse uitbreiding: ,,Hoeveel woningen valt nog niet te zeggen. Wordt het stapelbouw, komen er grondgebonden woningen? Als er maar een goede mix komt die de wijk versterkt. Huur, koop en ook wat duurder. Verjonging van de wijk is belangrijk, maar ook de doorstroming van ouderen naar een appartement.'' Brans: ,,Voor alles: betrek de wijk erbij, dat is onze voorwaarde.'' Zodra de bank de plannen verder heeft uitgewerkt gaan ze de procedure in, dat zal mogelijk in de loop van 2019 zijn.

Volledig scherm
Ingang van het bankkantoor aan de Kemelstede 2-4, met links het kantoor dat verhuurd wordt. © Palko Peeters

In samenwerking met indebuurt Breda