Waarom sluit overheid alle sjoemelwinkels niet?

Als er zo veel witwaswinkels zijn, waarom sluit de overheid die rotte appels dan niet allemaal? Ze zijn valse concurrenten voor bonafide collega's, duperen de schatkist voor miljoenen euro's per jaar en beïnvloeden het straatbeeld vaak negatief.

,,Iedereen voelt inderdaad op zijn klompen aan dat zo’n nagelstudiootje zonder klanten niet klopt. Dat in een lege kapsalon van alles wordt gewassen, behalve haar. Heel irritant en in het oog springend, maar toch niet makkelijk op te lossen'', verzekert directeur Caspar Hermans van de Taskforce Brabant-Zeeland.

'Donker gebruinde inwoners'

Zijn organisatie is het zenuwcentrum in de strijd tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit waaronder witwaswinkels vallen. Een 'fors probleem': ,,Als alle zonnestudio's, kappers en schoonheidssalons echt zo veel klanten hadden, dan liepen er in West-Brabant toch alleen donker gebruinde inwoners rond met super verzorgd uiterlijk en tiptop kapsel. Wij zien dat niet.''

De Taskforce heeft het nooit precies uitgezocht, maar vermoedt op basis van ervaring, waarnemingen en gezond verstand dat er in West-Brabant honderden sjoemelbedrijfjes actief zijn. Uit het onderzoek van deze krant blijkt dat in de steden hoe dan ook opvallend meer vestigingen in risicobranches voorkomen dan in vergelijkbare plaatsen elders.

Quote

Het gaat bij de foute zaakjes niet om enorme bedragen. Maar vele kleintjes maken één grote

Caspar Hermans, Taskforce Brabant-Zeeland

Hermans: ,,Het gaat bij de foute zaakjes niet om enorme bedragen. Maar vele kleintjes maken één grote. Individuele criminelen die in de drugslijn zitten, bijvoorbeeld door vervoer, knippen of dealen, willen hun criminele winst consumeren en niet als windhapper te boek komen te staan.''

Het probleem is bekend, maar aanpakken is vers twee. Tot nog toe gebeurde dat 'achteraf', dat wil zeggen via controles van verdachte ondernemingen door de belastingdienst en in geval van criminele verdenkingen de (fiscale) recherche.

Ondermijning

Volledig scherm
Caspar Hermans van de Taskforce Brabant Zeeland. © Johan Wouters

Het mag dan om eenvoudige eenmanszaakjes gaan, om witwassen te bewijzen moeten alle registers los, schetst programma-manager ondermijning Frank van Ierland van de Taskforce het probleem: ,,Als uit boekonderzoek blijkt dat de omzet een ton per jaar is terwijl we denken dat er geen klanten binnen zitten, moet je dat wel aantonen. Dat kan alleen door waarneming ter plekke: simpelweg tellen hoeveel klanten er komen. Een dure, tijdrovende aanpak waarvoor we de capaciteit vaak niet hebben.’’

Daarbij is volgens Van Ierland sprake van een 'ratrace': ,,Criminele ondernemers niet stil. Ze weten dat we hen in de gaten houden en nemen tegenmaatregelen. Vroeger stond hun witwasbedrijfje schaamteloos leeg: deuren op slot, lichten uit. Iedereen kon het zien. Nu gaan alle lichten van de zonnestudio elke dag aan, hangen er mooie reclame-uitingen en bestickeren ze ramen zodat niemand nog naar binnen kan kijken.''

Quote

Criminele onderne­mers niet stil. Ze weten dat we hen in de gaten houden en nemen tegenmaat­re­ge­len

Frank van Ierland, Taskforce Brabant-Zeeland

Door de zware bewijslast en het enorm aantal ondernemingen lijkt het voor de opsporingsdiensten dweilen met de kraan open. Naast de traditionele fiscale en strafrechtelijke aanpak achteraf, grijpt de overheid in West-Brabant daarom nu naar de preventieve strategie die gemeenten al jaren toepassen om boeven uit de (natte) horeca te weren: vergunningplicht voor verdachte bedrijfjes in risicobranches en op kwetsbare plekken.

Zelfreiniging

Doorslaggevend daarbij is de zogeheten Bibob, een diepgravend onderzoek naar de achtergronden van aanvragers en - in geval van vermoedens - ook familie- en vriendenkring. Een check die vaak wordt ondersteund door Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat cruciale gegevens van een (verdachte) aanvrager verzamelt bij politie, justitie, belastingdienst, gemeenten en andere overheidsinstanties.

De regio heeft vorig jaar goede ervaringen opgedaan met een pilotproject, gericht tegen criminele ondernemingen in de autoverhuurbranche. Hermans: ,,Sinds die actie is het aantal autoverhuurbedrijven in Tilburg meer dan gehalveerd. De branche reinigt zichzelf en criminelen raken ontmoedigd.. Zi willen we het.''

Nieuwsapp
Download de gratis nieuwsapp van BN DeStem en blijf zo altijd en overal op de hoogte van het laatste (sport)nieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit uw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Gratis, overzichtelijk en snel! Download de app hier voor iOS en hier voor Android!

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement