VVD Brabant: ‘Provincie moet helpen bij afvalscheiding’

EINDHOVEN - Alles apart inzamelen of pas scheiden bij de afvalverwerker? Veel gemeenten worstelen met die vraag. De Brabantse VVD vindt daarom dat de provincie te hulp moet schieten.

Volledig scherm
Christophe van der Maat. © Erik van der Burgt / Verbeeld

De provincie Brabant zou gemeenten moeten helpen om tot een beter systeem voor afvalinzameling te komen. Dat schrijft de VVD in haar verkiezingsprogramma voor de aankomende provinciale verkiezingen. De partij ziet daarbij vooral heil in afvalscheiding in de fabriek. En dus niet in voorscheiding, ofwel het steeds meer apart inzamelen van verschillende soorten afval. ‘Voorscheiding levert vaak veel ongemak voor inwoners op en kan voor een omgekeerd effect zorgen, namelijk dat inwoners hun afval helemaal niet meer scheiden’, concluderen de liberalen. 

,,Dat betekent niet dat we zeggen: gooi alles maar in één bak", benadrukt lijsttrekker Christophe van der Maat. ,,Het is juist goed dat we grote stromen als papier, groen en glas apart in blijven zamelen. Maar we moeten ook voorkomen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien omdat ze vier kliko's voor de deur hebben.” Met name bij de inzameling van plastic en metalen drinkverpakkingen (PMD-afval) is dat een gekend probleem. Veel mensen weten nu niet goed wat er precies in die bak hoort, wat tot veel scheidingsfouten en dus extra kosten leidt. 

Slimme ideeën

,,Als we die gewoon in een grote berg restafval naar de fabriek kunnen brengen en het er daar uit kunnen filteren, snijdt het mes aan meerdere kanten", vindt Van der Maat. ,,Voor mensen is het makkelijker, en het scheelt een hoop extra ritten.” Een echt geschikte techniek is momenteel echter nog niet voorhanden. ,,Dat is precies waar wij als provincie het verschil kunnen maken. Afzonderlijke gemeenten ontbreekt het vaak aan middelen, waardoor slimme ideeën net niet van de grond komen.” 

Bovendien leidt het huidige, versnipperde afvalbeleid volgens de VVD tot onwenselijke situaties. Het verkiezingsprogramma spreekt van ‘een grote lappendeken van verschillende afvalsystemen’. Dat leidt onder meer tot afvaltoerisme: bijvoorbeeld in Eindhoven, waar de milieustraat met een Stadspas gratis is.

Een situatie waar bewoners van omliggende gemeentes nogal eens dankbaar gebruik van maken. ‘Voor het gemak van de inwoners streeft de provincie naar één uniform afvalsysteem van nascheiding', concludeert de VVD derhalve. Al nuanceert Van der Maat dat wat: het is volgens hem niet de bedoeling om een soort uniform Brabants afvalbeleid te gaan ontwikkelen. ,,Gemeenten gaan over hun eigen werkwijze, maar wij kunnen ze wel helpen. Met twintig gemeenten komen we nu eenmaal verder dan wanneer elke gemeente zelf het wiel moet uitvinden.”