Volledig scherm
© Thinkstock

Scholen West-Brabant passen ondanks hogere eindtoets, zelden schooladvies aan (kaartje)

ETTEN-LEUR - Scholen in West-Brabant pasten vorig jaar hun schooladvies maar mondjesmaat aan als een leerling de eindtoets van de basisschool beduidend beter maakt dan verwacht. Ruim een derde van de 8.000 leerlingen die de eindtoets maakten, scoorde hoger dan het niveau dat de school verwachtte. Bij slechts 13 procent van de leerlingen werd het advies daarna opgehoogd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts.

In groep 8 van de basisschool geven docenten leerlingen een advies, over welk middelbare-schoolniveau het best bij hen past. Bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo. Sinds 2015 is dit advies leidend; leerlingen moeten minimaal geplaatst worden op het door de school geadviseerde niveau.
De eindtoets geldt als een extra toetsmoment. Maakt de leerling die toets beter dan verwacht en verschilt het advies meer dan een half niveau met het schooladvies, dan moet de school het advies heroverwegen en eventueel ophogen.

Maar veel scholen in Nederland blijken dit niet te doen. Bij maar 20 procent van de leerlingen die beter presteerden dan verwacht, werd het advies afgelopen schooljaar opgehoogd. In West-Brabant ligt dit gemiddelde nog veel lager. In totaal scoorden 2.790 kinderen bij de eindtoets een hoger niveau dan het schooladvies. Bij slechts 13 procent van die leerlingen werd het advies aangepast.

Directeur Ron van Meel van de Klimroos in Roosendaal zegt dat ze de leerlingen zeker niet willen tegenwerken: "We willen kinderen juist de kans geven hogerop te komen. Maar de toets is een momentopname. Er zijn veel meer aspecten die meespelen, zoals de werkhouding en thuissituatie."

Bij de Klimroos kwamen vorig jaar 36 leerlingen in aanmerking voor een verhoging van het schooladvies; slechts 6 leerlingen kregen die. Van Meel: "Verschilt de uitslag weinig van ons advies, dan besluiten we meestal om bij ons eerste advies te blijven. Dit omdat veel middelbare scholen gemengde klassen hebben, waar leerlingen alsnog de mogelijkheid krijgen om hogerop te stromen. Als dat niet het geval is, gaan we in nader overleg."

Op basisscholen in Breda scoorden 420 leerlingen hoger dan verwacht. Maar bij nog geen 10 procent werd het advies vervolgens opgehoogd.

Geen aanpassing
Bij sommige scholen zijn helemaal geen aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld op de basisscholen in Made. Van de 64 leerlingen die daar hoger scoorden dan verwacht, kreeg niemand een hoger schooladvies."Ons schooladvies veranderen wij niet", zegt Waltera van Gils, leerkracht groep 8 op basisschool de Lage Weide in Made. "Als de cito-uitslag hoger uitvalt, passen wij vaak wel ons plaatsingsadvies aan: dat is een nadere toelichting op het schooladvies. Zo kan het schooladvies vmbo-tl zijn, maar het plaatsingsadvies vmbo-tl/havo", aldus Van Gils. "Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders."

In totaal zijn er 140 basisscholen in West-Brabant die bij geen enkele leerling het advies hebben opgehoogd.