Volledig scherm
Archieffoto van de A50. © Eveline van Elk

Rijk en provincies reserveren 103 miljoen voor aanpak A50

NIJMEGEN - Het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland gaan de files aanpakken op de A50. Ze hebben daartoe gezamenlijk 103 miljoen euro voor gereserveerd. Het geld is bedoeld voor het verbreden van de snelweg naar twee keer drie rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Ook worden andere verkeersmaatregelen getroffen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 69 miljoen opzij gezet, de provincies dragen ieder 17 miljoen euro bij.

Op basis van een bod dat was ontwikkeld door de gemeenten het bedrijfsleven in de regio was verkeersminister Van Nieuwenhuizen bereid de portemonnee te trekken. Zo wordt er een MIRT-verkenning gestart. Dat is een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 

Betere doorstroming

Volgens Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal leidt de verbreding in combinatie met een gebiedsaanpak langs de A50 tot een betere doorstroming. ,,En dat is goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners."

De snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven is zeer druk en staat volgens de recentste cijfers op plek 8 in de file-top-10. Dat betekent ook veel overlast voor de plaatsen en wegen langs en in de omgeving van de A50, zoals Beuningen, Wijchen, Veghel, Oss en Uden. In de MIRT-verkenning wordt gekeken naar de verbreding en andere maatregelen en naar de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Smart mobility en smart logistics

Aan de basis van de aanpak ligt het MIRT-onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. 

Die bestaat uit maatregelen die de regio zelf verder wil oppakken, zoals het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.