Volledig scherm

Meest gulle gevers kerk sterven uit, jongeren geven minder

BREDA - Of de landelijke actie Kerkbalans 2017 die afgelopen weekend eindigde een succes is, zal pas half 2018 duidelijk zijn. Dat komt onder meer doordat de financiële bijdragen van gelovigen het hele jaar nog blijven binnendruppelen.

Dat zegt Gerrit van Dieren, boekhouder van het bisdom Breda en coördinator van Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelactie van de gezamenlijke protestantse en katholieke kerken. “Het meest prangende probleem is dat de oudste generatie aan het verdwijnen is. Dat zijn de mensen boven de 70 jaar, de meest gulle gevers. We zien dat jongere generaties áls ze aan de kerk geven, steeds minder geven.”

Allergrootste belang
Wat de voortdurende krimp van het aantal kerkgangers betekent voor de financiële toekomst van de kerken in Nederland op de lange termijn, is koffiedik kijken. Voor de korte termijn wordt voorlopig rekening gehouden met verdergaande verkleining van de geloofsgemeenschappen. En juist daarom is de actie Kerkbalans van het allergrootste belang, zegt Van Dieren. Vooral ook voor de Brabantse bisdommen Den Bosch en Breda waar de Kerkbalans-inkomsten de laatste jaren het sterkst afnamen.

Maar het zijn uiteindelijk de parochies en de vrijwilligers die aan de slag moeten met brieven, folders, spandoeken en eigen wervingsinitiatieven. “Het belangrijkste advies aan de parochies is: maak je campagne persoonlijk”, zegt Van Dieren. “Soms schrijven priesters zelf een brief, soms doet het parochiebestuur het, maar de kern is de geefvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Het blijkt dat mensen sneller geneigd zijn geld te geven als ze weten waaraan het besteed wordt, vooral wanneer dat dichtbij huis is, in de eigen kerk."

In het jaar 2014 (recentere cijfers zijn er niet) haalde de rk-kerk met Kerkbalans landelijk 53 miljoen euro op, dat is ongeveer een derde van de totale jaarinkomsten van alle rk-kerken in Nederland. In het bisdom Breda werd dat jaar 4,5 miljoen opgehaald.

Parochies kunnen de besteding van het Kerkbalansgeld tot op zekere hoogte zelf bepalen. Alleen voor grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld een restauratie moet de bisschop toestemming verlenen. Tien procent van de Kerkbalans- opbrengst gaat naar het Diocesaan Solidariteitsfonds van het bisdom.