‘Landschapspijn’ wordt ernstig onderschat

Nico Schapendonk

Breda

Bij de bouw van windmolenparken en zonnevelden onderschatten overheden en energiebedrijven de 'landschapspijn' die omwonenden voelen. Ze zijn te veel gespitst op sluitende business cases of het doorlopen van procedures.

Dat constateert het onderzoeksbureau Brabant Kennis.

De impact op de dagelijkse leefomgeving wordt vaak als een technische kwestie gezien en dikke rapporten moeten aantonen dat een project aan de normen voldoet. ,,In veel gevallen wordt daarbij voorbij gegaan aan de werkelijke bezwaren van omwonenden of de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit’’, zeggen de onderzoekers.

De weerstand tegen alternatieve energie heeft tot gevolg dat slechts een op de tien initiatieven de eindstreep haalt.

Beeldvorming speelt een belangrijke rol, denkt Brabant Kennis: ,,Veel bewoners denken dat de ontwikkeling van duurzame energieprojecten van bovenaf wordt opgelegd. Soms wordt de indruk gewekt dat overheden aan de hand lopen van de grote marktpartijen. Zo gaan ze voorbij aan de behoeften van de lokale bevolking, die vervolgens wel de lasten draagt maar niet profiteert van de opbrengsten.’’