In Brabant zoekt soort steeds vaker soort

Niet het verschil in inkomens veroorzaakt een kloof tussen Brabanders, maar de verschillen in opleiding, kans op werk en welzijn. Dat blijkt uit onderzoek van Brabant Kennis. Daarin staat ook dat ‘soort steeds vaker soort zoekt’. Dat wil zeggen dat hoger- en lager opgeleiden steeds minder met elkaar te maken hebben

Deze groeiende maatschappelijke ongelijkheid baart de onderzoekers van Brabant Kennis zorgen.

,,Het uiteengroeien van Brabanders op ondermijnt de economische vitaliteit van onze provincie. Mensen met een lagere opleiding worden bijvoorbeeld minder oud dan hoger opgeleide Brabanders’’, schrijven de onderzoekers.

Bovendien worden mensen met een lagere opleiding ongezonder oud. Maar ook de groep middelbaar opgeleide Brabanders krijgt het steeds moeilijker. Voor hen neemt de werkgelegenheid steeds verder af. Terwijl de sociale verschillen groter worden, groeit de ontevredenheid. Tegelijkertijd wordt het vertrouwen in elkaar en de politiek kleiner.